Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Audiovisual
Audiovisual
Competencia

C/1099/20 - PROA CAPITAL / GRUPO SOLITIUM

Entrada de la notificación | 17 febr. 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

R/AJ/139/19 - MANUFACTURAS AURA S.A

Resolución del Consejo - Inspección, Desestimación | 13 febr. 2020
Competencia

R/AJ/137/19 - EL CORTE INGLES

Resolución del Consejo - Inspección, Desestimación | 13 febr. 2020
Competencia

SAMAD/06/19 - CREMATORIOS

Resolución del Consejo - Archivo | 13 febr. 2020
Competencia

S/0003/20 - PROPTECH

Acuerdo - Incoación | 13 febr. 2020
Competencia

S/0626/18 - RADARES METEOROLÓGICOS

Resolución del Consejo | 13 febr. 2020
Competencia

C/1097/20 - SUN CAPITAL/WESCOM

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 13 febr. 2020
Competencia

C/1093/20 - PORTOBELLO/BT

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 13 febr. 2020