Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/045/20 - SKYPE-OUT COMUNICACIÓN PREVIA

Acuerdo del Consejo - Incoación | 20 maig 2020
Audiovisual

INF/DTSA/033/20 - CUOTA OBRA EUROPEA 2015-2018

Informe del Consejo | 20 maig 2020
Energía
Energía
Audiovisual
Telecomunicaciones

IFP/DTSA/042/19 - PRESTACIÓN FUNCIONALIDAD SKYPE-OUT

Acuerdo del Consejo - Otra | 20 maig 2020
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Promoción de Competencia