Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Energía
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/006/21 - SCC 2019 TELEFÓNICA MÓVILES

Resolución del Consejo - Aprobación | 15 jul. 2021
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/004/21 - SCC 2019 ORANGE

Resolución del Consejo - Aprobación | 15 jul. 2021
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/003/21 - SCC 2019 VODAFONE

Resolución del Consejo - Aprobación | 15 jul. 2021
Telecomunicaciones
Audiovisual
Promoción de Competencia