Revisió de preus

Verifiquem que els preus del SPU satisfan els principis d’assequibilitat, no discriminació, transparència i orientació a costos, de manera que s’incentivi la prestació eficient d’aquests serveis.

Revisem també els preus dels serveis postals prestats amb obligacions de servei públic per la celebració de processos electorals.

A més, verifiquem que els preus i els descomptes que s’apliquen als clients no suposen cap increment de les necessitats de finançament del SPU ni de la càrrega financera injusta compensable a l’operador designat, i que els preus esmentats i la resta de condicions associades són transparents i no discriminatoris.

Últimes resolucions SPU

Últimas 10 resoluciones de expedientes de revisión de precios SPU en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/034/23 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2023
STP/DTSP/056/22 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2023
STP/DTSP/037/22 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2022
STP/DTSP/041/21 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2022
STP/DTSP/050/17 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2018
STP/DTSP/033/21 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2021
STP/DTSP/034/20 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021
STP/DTSP/022/20 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2020
STP/DTSP/058/19 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020
STP/DTSP/035/19 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2019

Últimes 10 resolucions d’expedients de revisió de preus SPU en l’àmbit postal