Nous serveis ferroviaris

Supervisem l’accés de nous serveis ferroviaris a la Xarxa Ferroviària d’Interès General (RFIG). En particular, publiquem les propostes de nous serveis ferroviaris de passatgers que coincideixin amb línies de servei públic i, a petició dels interessats, fem una prova d’equilibri econòmic per determinar si el nou servei proposat posa en perill l’equilibri econòmic d’un contracte de servei públic.

La regulació de la prova d’equilibri econòmic es troba al Reglament d’Execució (UE) 2018/1795 de la Comissió, de 20 de novembre de 2018, per el qual s’estableixen el procediment i els criteris per la prova d’equilibri econòmic de conformitat amb l’article 11 de la Directiva 2012/34 del Parlament Europeu i del Consell.

Les empreses ferroviàries que tinguin la intenció d’explotar un nou servei de transport ferroviari de viatgers, que coincideixi amb un que està subjecte a obligacions de servei públic, ho hauran de comunicar a la CNMC remetent aquest formulari:

Las autoridades competentes que hayan autorizado un servicio sujeto a obligaciones de servicio público en el itinerario de que se trate, cualquier empresa ferroviaria que esté ejecutando el servicio afectado y los administradores de infraestructuras podrán solicitar la prueba de equilibrio económico en el plazo de un mes desde la notificación de la información sobre el nuevo servicio de transporte de viajeros. Para solicitar la prueba a la CNMC deberán utilizar el siguiente formulario:

 

Servicios ferroviarios