Supervisió de les tarifes

A més de les competències relacionades amb l’accés de les empreses ferroviàries a les instal·lacions de servei, també supervisem que les tarifes aplicades als serveis complementaris estiguin orientades als costos més un benefici raonable. Els serveis complementaris inclouen el subministrament de corrent de tracció, el subministrament de combustible de tracció en instal·lacions fixes, el preescalfament de trens de viatgers, els contractes personalitzats per a mercaderies perilloses i combois especials i la càrrega i la descàrrega d’unitats de transport intermodal (UTI).

Analitzem les propostes tarifàries dels explotadors d’aquestes instal·lacions, per la qual cosa elaborem un informe previ en el termini d’un mes. Aquest tràmit és necessari perquè els explotadors puguin publicar, d’acord amb la Llei del sector ferroviari, les seves tarifes en la Declaració sobre la xarxa.

Ultimes resolucions

Totes les resolucions de supervisió de tarifes ferroviaries