Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/241/23 PROYECTOS DE ENTIDADES QUE ARTICULEN EL SECTOR DE LA CULTURA DIGITAL. CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 17/05/2023
AE/CNMC/240/23 MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES -MRR- . GALICIA. MODIFICACIÓN SA.104919 Exenta UE AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 17/05/2023
AE/CNMC/239/23 ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 17/05/2023
AE/CNMC/238/23 PROGRAMA INDARTU 2023. AGRICULTURA. PAÍS VASCO Exenta UE 12.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/237/23 AYUDAS A LAS COOPERATIVAS Y OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS. CATALUÑA. PROLONGACIÓN SA 48620 Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 17/05/2023
AE/CNMC/236/23 PERTE EN ECONOMÍA CIRCULAR - AYUDAS AL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR -MRR- Exenta UE MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 15/05/2023
AE/CNMC/235/23 FOMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023
AE/CNMC/234/23 FOMENTO DEL AUTOCONSUMO COMPARTIDO Y EL DESARROLLO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023
AE/CNMC/233/23 TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN INVERSIONES EN PROYECTOS INNOVADORES TRACTORES O ESTRATÉGICOS -MRR- . ISLAS BALEARES Exenta UE DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 12/05/2023
AE/CNMC/232/23 DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023