Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/231/23 PLAN COMPLEMENTARIO EN BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD -MRR- . PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 10/05/2023
AE/CNMC/230/23 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE CANTABRIA Exenta UE 3.500.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 10/05/2023
AE/CNMC/229/23 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 10/05/2023
AE/CNMC/228/23 SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN EL PERÍODO 2023-2029. NAVARRA Exenta UE 280.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 05/05/2023
AE/CNMC/227/23 REPOSICIÓN DE RESES COMO CONSECUENCIA DE SU SACRIFICIO EN APLICACIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS OFICIALES. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.500.000,00 € CONSEJERIA AGRICULTURA GANADERIA JUNTA CASTILLA-LEON 05/05/2023
AE/CNMC/226/23 RETIRADA DE RESIDUOS DE MATERIALES DE AISLAMIENTO Y DE LA CONSTRUCCIÓN QUE CONTENGAN AMIANTO. CATALUÑA Exenta UE AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 05/05/2023
AE/CNMC/225/23 REHABILITACIÓN RESIDENCIAL EN TORREJÓN DE ARDOZ -MRR- . MADRID Exenta UE COMUNIDAD DE MADRID 05/05/2023
AE/CNMC/224/23 AYUDAS A ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DENTRO DEL PERTE AGROALIMENTARIO -MRR- Exenta UE MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 05/05/2023
AE/CNMC/223/23 AYUDA A UNDENVI SL PARA LA FINANCIACIÓN DEL FESTIVAL ZEID FEST 2023. PAÍS VASCO Exenta UE 325.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 05/05/2023
AE/CNMC/222/23 PROYECTOS INNOVADORES CIUDADES SOSTENIBLES DEL PCTI EUSKADI 2030 Exenta UE GOBIERNO VASCO 05/05/2023