Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/398/23 SA.108896 INV MEJORA DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS EN GALICIA -DESEÑAPEME E INNOVAPEME- -GALICIA- Exenta UE 4.500.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 02/08/2023
AE/CNMC/397/23 SA.108895 ASOC BONOS TALENTO EMPRESA PARA PROYECTOS FORMATIVOS DE CORTA DURACIÓN -GALICIA- Exenta UE 2.000.000,00 € XUNTA DE GALICIA 02/08/2023
AE/CNMC/396/23 SA.108894 IND PROGRAMA SMART INDUSTRY 2023 -PAIS VASCO- Exenta UE 1.400.000,00 € AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 02/08/2023
AE/CNMC/395/23 SA.108893 TRTEL SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA -COM. VALENCIANA- Exenta UE 2.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 02/08/2023
AE/CNMC/394/23 SA.108892 TRTEL SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA SA -COM. VALENCIANA- Exenta UE 2.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 02/08/2023
AE/CNMC/393/23 SA.108882 IND AYUDAS A PROYECTOS PARA EL IMPULSO A LA CADENA DE VALOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO CONECTADO DENTRO DEL PERTE VEC EN EL MARCO DEL PRTR EN EL AÑO 2023 -MRR- Exenta UE 559.669.829,00 € MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 01/08/2023
AE/CNMC/384/23 SA.108880 CULT DESARROLLO DE ACELERADORAS CULTURALES EN EXTREMADURA -MRR- Exenta UE 543.632,00 € JUNTA DE EXTREMADURA 27/07/2023
AE/CNMC/383/23 SA.108879 AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA -CÁTEDRAS CHIP- Exenta UE 80.000.000,00 € MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 27/07/2023
AE/CNMC/382/23 SA.108820 CULT AYUDA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PRIMAVERA PRO 2023 -CATALUÑA- Exenta UE 180.000,00 € INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 27/07/2023
AE/CNMC/381/23 SA.108819 CULT NUEVO MODELO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Y OBRAS AUDIOVISUALES EN TERRITORIO VALENCIANO -COMUNIDAD VALENCIANA- Exenta UE 2.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/07/2023