Programa de clemència

Accès al vídeo

Una de les novetats de la Llei 15/2007, de 2 de juliol, de defensa de la competència va ser la introducció a Espanya del Programa de clemència, que ja s’havia posat en pràctica amb èxit als Estats Units i a la Unió Europea. 

El Programa de clemència permet a les empreses que formen part d’un càrtel denunciar aquesta actuació davant l’autoritat de competència perquè aquesta ho pugui investigar. Si l’empresa aporta prou proves, pot quedar exempta de pagar la multa que li pugui correspondre o aconseguir-ne una reducció. Si l’autoritat ja tenia coneixement del càrtel, si les empreses aporten elements de prova.

És molt important per a les empreses la diligència a l’hora de presentar les sol·licituds de clemència, ja que l’exempció en el pagament de la multa es concedeix només a la primera empresa. A les que s’hi acullin en segon lloc i successius gaudiran de reduccions de la multa cada vegada inferiors.

Les empreses que s’acullin al Programa de clemència han de finalitzar la seva participació en el càrtel.

El Programa de clemència és un instrument poderós en mans de les autoritats de defensa de la competència per detectar els càrtels, ja que són els atemptats més nocius contra la competència.

Si la persona que sol·licita la clemència necessita algun aclariment sobre com ha de presentar la sol·licitud, es pot posar en contacte amb la Direcció de Competència de la CNMC:

+ 91 787 68 44