Promoció d'obra europea

La comunicació audiovisual ha de reflectir la diversitat cultural i lingüística dels ciutadans. En connexió íntima amb aquest dret, supervisem i controlem el compliment de dos tipus d’obligacions per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual, que tenen com a finalitat fomentar i promocionar la producció i la indústria audiovisual europea i espanyola..

Obligació de finançament anticipat de la producció d’obres europees (article 5.3 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual).

Els prestadors obligats han de contribuir al finançament anticipat de la producció europea de determinades obres audiovisuals amb el 5% dels ingressos que hagin generat en l’exercici anterior, d’acord amb el seu compte d’explotació (6% per als prestadors de titularitat pública).

Una part d’aquest percentatge es destina a pel·lícules cinematogràfiques i, dins d’aquestes, a la producció en alguna de les llengües oficials d’Espanya i a les obres de productors independents..

Obligació d’emissió anual d’obres europees (article 5.2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual).

Els prestadors televisius han de reservar el 51% del temps d’emissió anual de la programació a obres europees i el 10% a obres europees de productors independents. El temps d’emissió es calcula excloent-ne el dedicat a informacions, manifestacions esportives, jocs, publicitat, serveis de teletext i televenda.

Per la seva part, els prestadors de catàlegs de programes o serveis televisius a petició han de reservar el 30% del catàleg a obres europees, i d’aquesta reserva la meitat ho ha de ser en alguna de les llengües oficials d’Espanya.

Ultimes  resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de promoción de obra europea en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
FOE/DTSA/056/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de CONTENT LINE, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/033/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de SHORTS INTERNATIONAL LIMITED, dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/018/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Rakuten TV Europe, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/003/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/013/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/002/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de ATRESMEDIA CORPORACIÓN de MEDIOS de COMUNICACIÓN, S.A., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/015/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de ORANGE ESPAGNE, S.A.U., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/014/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de TELEFÓNICA S.A., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/008/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/016/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de VODAFONE ONO S.A.U. y VODAFONE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.

Todas las resoluciones de expedientes de promoción obra europea en el ámbito audiovisual