Missió de servei públic-CRTVE

Tenim atribuïda l’obligació de vigilar que es compleixi la missió de servei públic encomanada a la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (CRTVE), així com que els recursos assignats per a això siguin adequats.

Elaborem un informe anual en el qual es mostra el grau de compliment de la CRTVE. En aquest àmbit, podem adoptar les recomanacions i resolucions que es considerin convenients per assegurar que la CRTVE compleix la missió de servei públic.

A més, podem resoldre les denúncies presentades en relació amb el compliment de la missió de servei públic.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de misión de servicio público - CRTVE en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
MSP/DTSA/001/18 , , Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la Corporación Radio y Televisión Española y su financiación. Año 2017.
MSP/CNMC/001/16 Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la Corporación Radio y Televisión Española y su financiación. Años 2015 y 2016.
MSP/DTSA/001/2015 Pleno 27/07/2016.

Todas las resoluciones de expedientes de misión de servicio público - CRTVE en el ámbito audiovisual