Requeriments

Quan un contingut contradigui el codi d’autoregulació subscrit pel prestador de serveis de comunicació audiovisual, a la CNMC podem requerir que s’abandonin les pràctiques contràries a la normativa.  

Així podem requerir al prestador que adeqüi de manera immediata el contingut a les disposicions del codi d’autoregulació o que en finalitzi l’emissió. 

Si els continguts que infringeixen la normativa fan referència a publicitat, aliena al prestador de serveis de comunicació audiovisual, aquest no incorre en responsabilitat administrativa. Tanmateix, sí que han de deixar d’emetre aquesta comunicació comercial quan es produeixi el primer requeriment de la CNMC o d’un altre organisme d’autoregulació al qual pertanyin.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de requerimientos en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
REQ/DTSA/003/20 Resolución por la que se requiere a FOX NETWORKS GROUP para que adecúe la calificación de la serie “Apocalypse
REQ/DTSA/007/20 Resolución por la que se requiere a la SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV S.A. para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual.
REQ/DTSA/006/20 Resolución por la que se requiere a RADIO BLANCA S.A. para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual.
REQ/DTSA/005/20 Resolución por la que se requiere a SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN S.L. para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual.
REQ/DTSA/004/20 Resolución por la que se requiere a la CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual.
REQ/DTSA/002/20 Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. para que en las emisiones de programas informativos se respete el número máximo de interrupciones establecido en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual.
REQ/DTSA/001/20 Resolución por la que se requiere a LIBERTAD DIGITAL S.A. para que cese la emisión del anuncio publicitario “Pasión Plus” y se da traslado a la Comunidad de Madrid de una posible contravención en materia de publicidad por parte del anunciante Cidifar S.L.
CFT/DTSA/0010/15
REQ/DTSA/005/18
REQ/DTSA/003/19 Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. para que adecúe la calificación y emisión de la serie “Kara Sevda” a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Todas las resoluciones de expedientes de requerimientos en el ámbito audiovisual