Cooperació amb les CA

Considerem essencial reforçar i dinamitzar la col·laboració amb les diferents autoritats que ostenten competències en l’àmbit audiovisual dins l’àmbit autonòmic.

Aquesta col·laboració institucional té per objectiu principal mantenir una línia constant de participació en totes les matèries que són d’interès comú per a aquestes institucions.

Considerem que una aplicació consistent i coordinada de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, és essencial per garantir un compliment adequat dels objectius públics de la norma (protecció del menor, control de la publicitat, promoció d’obra europea, etc.), així com un nivell de competència equitatiu entre els prestadors.

A aquest efecte, és important recordar que la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, és una norma de caràcter bàsic, aplicable a totes les comunitats autònomes, sens perjudici de les competències reservades en aquesta matèria.