Entorns especials

L’operador designat per prestar el SPU ha de lliurar les trameses a l’adreça postal que figuri a la coberta i intentar lliurar les trameses postals l’adreça de les quals, encara que estigui incompleta, permeti identificar la persona destinatària. Els lliuraments s’han de fer, com a mínim, tots els dies feiners, de dilluns a divendres, excepte en el cas que hi hagi circumstàncies o condicions geogràfiques especials. Si és així, el lliurament es farà a les instal·lacions apropiades diferents del domicili postal, que prèviament haurem d’autoritzar mitjançant la definició de zones de molt baixa densitat de població, entre les quals no s’inclouen les zones rurals.

Últimes resolucions

Totes les resolucions d’expedients d’entorns especials en l’àmbit postal