Entorns especials

L’operador designat per prestar el SPU ha de lliurar les trameses a l’adreça postal que figuri a la coberta i intentar lliurar les trameses postals l’adreça de les quals, encara que estigui incompleta, permeti identificar la persona destinatària. Els lliuraments s’han de fer, com a mínim, tots els dies feiners, de dilluns a divendres, excepte en el cas que hi hagi circumstàncies o condicions geogràfiques especials. Si és així, el lliurament es farà a les instal·lacions apropiades diferents del domicili postal, que prèviament haurem d’autoritzar mitjançant la definició de zones de molt baixa densitat de població, entre les quals no s’inclouen les zones rurals.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de entornos especiales en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/030/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN EL SOTO
STP/DTSP/031/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION PEÑARRUBIA
STP/DTSP/035/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LAS ARENAS
STP/DTSP/034/22 DETERMINACIÓN MODOS DE ENTREGA ENVIOS POSTALES EN EL DOMICILIO DE MAGDALENA GOMEZ
STP/DTSP/026/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION EL MAPA
STP/DTSP/028/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN COLONIA SAN JOAQUIN
STP/DTSP/027/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION EL CUARTILLEJO
STP/DTSP/025/22 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN MONTE DE LOS SANTOS - MEDINA AZAHARA
STP/DTSP/009/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN REGADIU NORD
STP/DTSP/008/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN REGADIU SUD

Totes les resolucions d’expedients d’entorns especials en l’àmbit postal