Entorns especials

L’operador designat per prestar el SPU ha de lliurar les trameses a l’adreça postal que figuri a la coberta i intentar lliurar les trameses postals l’adreça de les quals, encara que estigui incompleta, permeti identificar la persona destinatària. Els lliuraments s’han de fer, com a mínim, tots els dies feiners, de dilluns a divendres, excepte en el cas que hi hagi circumstàncies o condicions geogràfiques especials. Si és així, el lliurament es farà a les instal·lacions apropiades diferents del domicili postal, que prèviament haurem d’autoritzar mitjançant la definició de zones de molt baixa densitat de població, entre les quals no s’inclouen les zones rurals.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de entornos especiales en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/014/23 SOLICITUD DE REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN ENTRENARANJOS
STP/DTSP/020/23 SOLICITUD DE REVISION DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN DE MONTESANO
STP/DTSP/013/23 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LAS CAUDALOSAS
STP/DTSP/019/23 SOLICITUD DE REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URB. LAS PALMERAS
STP/DTSP/010/23 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN MONTAGÓN
STP/DTSP/001/23 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN MOJÓN BLANCO
STP/DTSP/055/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIONES SANTA ANA Y LAS LAGUNAS
STP/DTSP/054/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN SIERRA DE TAJUÑA
STP/DTSP/030/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN EL SOTO
STP/DTSP/031/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION PEÑARRUBIA

Totes les resolucions d’expedients d’entorns especials en l’àmbit postal