Finançament del SPU

Gestionem el fons de finançament del SPU i les prestacions de caràcter públic en relació amb el seu finançament.

Anualment, verifiquem el cost net de les obligacions de servei públic del SPU imposades a l’operador designat i determinem la quantia de la càrrega financera injusta que li suposen les obligacions de servei públic del SPU.

Últims expedients

Tots els expedients de finançament del SPU