Sarbide obligazioen kontrola

Trenbide-azpiegituretarako sarbidea bermatzen dugu, Interes Orokorreko Trenbide Sare zein zerbitzu-instalazioetarakoa, trenbide sektorearen garapena hobetzeko, eskaintza-aniztasuna bermatuta, trenbide-zerbitzuak baldintza objektibo, garden eta ez-diskriminatzaileetan ematea zainduta.

Trenbide-egituren kudeatzaileen eta trenbide-enpresen zerbitzu-emaileen arteko harremanean parte hartzen dugu, haien arteko sarbide-berdintasuna bermatzeko. Bereziki, ADIFek eta Abiadura Handiko ADIFek trenbide-sarean sartzeko ezarritako baldintzak ikuskatzen ditugu. Horretarako, hainbat zeregin ditugu, bai ex ante (Sareari buruzko Aitorpena egin aurretik txostena egitea, besteak beste; dokumentu horretan, sarearen ezaugarriak eta bertara sartzeko modua ezartzen dira) eta bai ex post (ikerketak ofizioz hasita).

Azkenik, enpresek zerbitzu-instalazioak erabili ahal izatea bermatzen dugu, eta azpiegitura askotarikoak hartzen dituzte barne, salgaien terminalak edo bidaiari edo maniobra geltokiak, besteren artean.

Azken ebazpenak

Sarbide-betebeharren kontrol-espedienteen ebazpen guztiakdas

 

NUEVOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS

Formulario para la solicitud de la prueba de equilibrio económico de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Formulario para la solicitud de la prueba de objetivo principal de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Formulario para la notificación de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros


Nuevo servicio internacional comunicado por Intermodalidad del Levante, S.A. (ILSA)

Nuevo servicio internacional comunicado por Arriva Spain Rail, S.A.

 

CONSULTA PUBLICA

Consulta pública relativa a los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico de un contrato de servicio público ante un nuevo servicio de transporte internacional de viajeros por ferrocarril (artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014)

Consulta

Publicada el 25 de julio de 2018

Consulta pública relativa a los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación con la prueba del objetivo principal de un nuevo servicio de transporte internacional de viajeros (artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014) - FINALIZADA