Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/460/23 SA.109470 TRTEL - PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE LA PYME MADRILEÑA Exenta UE 8.000.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 27/09/2023
AE/CNMC/459/23 SA.109459 AGRI - DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS DE VERANO DE 2022 EN LOS VINOS TINTOS AMPARADOS POR LA DOP NAVARRA. Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 27/09/2023
AE/CNMC/458/23 SA.109434 CULT - PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES Exenta UE 7.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/457/23 SA.109417 AGRI - SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS Exenta UE 220.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/456/23 SA.109416 PESCA - SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS Exenta UE 3.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/455/23 SA.109397 INV - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL Exenta UE 4.800.000,00 € JUNTA DE EXTREMADURA 27/09/2023
AE/CNMC/454/23 SA.109374 INVERSIONES FORESTALES PRODUCTIVAS Exenta UE 123.228.087,00 € MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION - MAPA 27/09/2023
AE/CNMC/453/23 SA.109373 ASOC - EMPLEO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Exenta UE 18.000.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/452/23 SA.109372 ASOC CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL ADECUADA Exenta UE 2.300.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/451/23 SA.109371 ASOC - CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO FORMATIVO EN ALTERNANCIA CON EL TRABAJO RETRIBUIDO POR CUENTA AJENA Exenta UE 340.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023