Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/142/23 PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EN ESTABLECIMIENTOS QUE REALICEN LA ACTIVIDAD DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO -MRR- . CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 17/03/2023
AE/CNMC/141/23 AYUDAS A LA DANZA LA LÍRICA Y LA MÚSICA Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 17/03/2023
AE/CNMC/140/23 AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO. 2023 Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 17/03/2023
AE/CNMC/063/23 MODIFICACIÓN DEL MAPA DE AYUDAS DE ESPAÑA -AYUDA SA.100859- SOBRE LA BASE DEL PROGRAMA TRANSICIÓN JUSTA 2021-2027 Notificada UE 17/03/2023
AE/CNMC/130/23 INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA - FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Exenta UE 8.725.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/129/23 INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO IVAM- FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Exenta UE 4.534.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/128/23 INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO -IVAM- FINANCIACIÓN GASTOS CORRIENTES Exenta UE 10.743.370,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/127/23 INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Exenta UE 3.384.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/139/23 INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA -PRÓRROGA SA.100957- . ISLAS BALEARES Exenta UE 340.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 15/03/2023
AE/CNMC/138/23 INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN - FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Exenta UE 750.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023