Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/168/20 AYUDAS A CENTROS MUNICIPALES DE ENSEÑANZAS MUSICALES -PAÍS VASCO Exenta UE 9.453.900,00 € GOBIERNO VASCO 15/10/2020
AE/CNMC/167/20 AYUDAS A CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES - PAÍS VASCO Exenta UE 2.017.100,00 € GOBIERNO VASCO 15/10/2020
AE/CNMC/166/20 AYUDAS DESTINADAS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR LOS AGUACEROS DE OCTUBRE DE 2019 O POR EL TEMPORAL GLORIA DE ENERO DE 2020 -MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO- CATALUÑA Exenta UE 3.300.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 09/10/2020
AE/CNMC/165/20 PROGRAMA DE AYUDAS DIRIGIDAS A LA ENTRADA DE INVERSORES PRIVADOS EN EMPRESAS INNOVADORAS DE RECIENTE CREACIÓN. MURCIA Exenta UE 200.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 08/10/2020
AE/CNMC/164/20 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA- PAÍS VASCO Exenta UE 419.500,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 08/10/2020
AE/CNMC/160/20 AYUDAS EXTRAORDINARIAS POR LAS RESTRICCIONES DE ACTIVIDAD DERIVADAS DE LA COVID-19 A ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL AÑO 2020- NAVARRA Exenta UE 275.000,00 € DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA - GOBIERNO DE NAVARRA 08/10/2020
AE/CNMC/163/20 AYUDAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y MICROEÓLICA - BALEARES - MODIFICACIÓN DE SA.56136 Exenta UE 3.500.000,00 € GOBIERNO BALEARES - CONSEJERÍA TERRITORIO ENERGÍA Y MOVILIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 05/10/2020
AE/CNMC/162/20 AYUDAS A LA COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS LUCHA CONTRA CARACOL MANZANA EN EL DELTA DEL EBRO -2A MODIFICACIÓN- CATALUÑA Exenta UE 600.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 05/10/2020
AE/CNMC/161/20 AYUDAS A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL VIRUS DE LA SHARKA- CATALUÑA Exenta UE 5.200.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 05/10/2020
AE/CNMC/159/20 SUBVENCIÓN AL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SOMONTANO SOCIAL S.L. PARA COSTES SALARIALES DE DISCAPACITADOS Y MONITORES- ARAGÓN Exenta UE 35.000,00 € DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 28/09/2020