Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/072/21 AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. GIPUZKOA Exenta UE 212.300,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 08/04/2021
AE/CNMC/071/21 AYUDAS A LA INDUSTRIA Y LA PYME EN ARAGÓN -PRÓRROGA SA.46688- Exenta UE 20.000.000,00 € CONSEJERIA DE INDUSTRIA E INNOVACION DEL GOBIERNO DE ARAGON 08/04/2021
AE/CNMC/070/21 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA - EUSKADI Exenta UE 419.500,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 08/04/2021
AE/CNMC/069/21 AYUDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN Exenta UE 15.000.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 07/04/2021
AE/CNMC/068/21 AYUDAS A GRANDES EMPRESAS EN LAS QUE LA TRANSFORMACIÓN SEA PRODUCTO NO AGRÍCOLA ACOGIDA A ITI CÁDIZ- ANDALUCÍA Exenta UE 811.200,00 € CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 24/03/2021
AE/CNMC/067/21 AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS - ESPAÑA Exenta UE 30.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 23/03/2021
AE/CNMC/066/21 PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS EN COINVERSIÓN CON INVERSORES PRIVADOS - COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 1.340.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 18/03/2021
AE/CNMC/065/21 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES - ESPAÑA Exenta UE 53.000.000,00 € INSTITUTO DE CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 17/03/2021
AE/CNMC/064/21 AYUDAS DESTINADAS A INVERSIÓN EN EMPRESAS NO AGRÍCOLAS YA CREADAS EN ZONAS RURALES -AYUDA LEADER- - COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 500.000,00 € COMUNIDAD VALENCIANA 10/03/2021
AE/CNMC/063/21 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL - COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10/03/2021