Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/014/21 AYUDAS A LA ZONA ESPECIAL DE CANARIAS -ZEC- -PRÓRROGA SA.40257- - CANARIAS Exenta UE 16.600.000,00 € MINISTERIO DE HACIENDA 19/01/2021
AE/CNMC/013/21 RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS -REF- . AYUDAS A LA INVERSIÓN -PRÓRROGA SA.40256- Exenta UE 146.000.000,00 € MINISTERIO DE HACIENDA 19/01/2021
AE/CNMC/011/21 AYUDAS PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO E INNOVACIÓN. SUSTITUCIÓN RÉGIMEN SA 51051 - ANDALUCÍA Exenta UE 30.000.000,00 € JUNTA DE ANDALUCIA 18/01/2021
AE/CNMC/258/20 AYUDA AD HOC A LA FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO MADRID Exenta UE 80.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/257/20 AYUDAS A LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DEL COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID Exenta UE 80.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/256/20 AYUDAS PARA LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD MUSEÍSTICA DURANTE EL AÑO 2020. Exenta UE 150.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/255/20 AYUDA AD HOC A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN DE EDITORES DE MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/254/20 AYUDAS GAUZATU INTERNACIONAL 2020 PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - PAÍS VASCO Exenta UE 3.935.000,00 € AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 14/01/2021
AE/CNMC/001/21 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN INTENSIVOS EN CREACIÓN DE EMPLEO EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE JAÉN - ANDALUCÍA Exenta UE 3.000.000,00 € JUNTA DE ANDALUCIA 14/01/2021
AE/CNMC/241/20 AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL - CANARIAS Exenta UE 8.700.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 14/01/2021