Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/235/18 AYUDA PROYECTO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR AÉREO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 27/11/2018
AE/CNMC/234/18 SUBVENCIÓN AD HOC A BITÓ PRODUCCIONS SL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO TEMPORADA ALTA 2018 Exenta UE 1.547.500,00 € AJUNTAMENT DE GIRONA - DIPUTACIÓ DE GIRONA 23/11/2018
AE/CNMC/230/18 AYUDA DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE MEDIANTE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICOS Y DE ESTACIONES DE RECARGA O LLENADO DE GAS NATURAL GLP O HIDRÓGENO Exenta UE 125.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 13/11/2018
AE/CNMC/231/18 AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CENTROS VASCOS-EUSKAL ETXEAK POR LOS CURSOS DE EUSKERA IMPARTIDOS Exenta UE 234.000,00 € INSTITUTO ETXEPARE - GOBIERNO VASCO 09/11/2018
AE/CNMC/229/18 AYUDA AD HOC A LA ASOCIACIÓN LANGUNE PARA TRADUCCIÓN ENSEÑANZAS Y TECNOLOGÍAS DEL EUSKERA Exenta UE 45.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 09/11/2018
AE/CNMC/228/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A EMISORAS LOCALES DE TELEVISIÓN EN LENGUA VASCA DE GIPUZKOA Exenta UE 346.100,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 07/11/2018
AE/CNMC/227/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A EMISORAS RADIOFÓNICAS EN LENGUA VASCA DE GIPUZKOA. Exenta UE 56.200,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/226/18 SUBVENCIONES PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Exenta UE 478.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/225/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA. Exenta UE 456.100,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/224/18 SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTO DE TECNOLOGÍA 5G Exenta UE 20.000.000,00 € ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES 06/11/2018