Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/215/19 AYUDAS PARA LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA EN EL ÁMBITO DE LAS ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. ILLES BALEARS Exenta UE 51.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 28/11/2019
AE/CNMC/214/19 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO - AÑO 2019. PAÍS VASCO Exenta UE ENTE VASCO DE LA ENERGIA 27/11/2019
AE/CNMC/213/19 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL - AÑO 2019. PAÍS VASCO Exenta UE 1.800.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 21/11/2019
AE/CNMC/212/19 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA - AÑO 2019- PAÍS VASCO Exenta UE 1.900.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 20/11/2019
AE/CNMC/211/19 AYUDAS PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CALIDAD PARA EL PERÍODO 2018-2020. BALEARES Exenta UE 500.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 17/11/2019
AE/CNMC/210/19 AYUDAS PARA LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA VEGETAL PARA EL ASESORAMIENTO AGRARIO CON FINALIDADES DE DEFENSA VEGETAL PARA EL AÑO 2020. BALEARES Exenta UE 250.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 17/11/2019
AE/CNMC/209/19 AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TORNADO OCURRIDO EN MENORCA DÍA 28/10/2018 A LOS TITULARES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS. BALEARES Exenta UE 200.000,00 € CONSEJO INSULAR DE MENORCA 14/11/2019
AE/CNMC/206/19 AYUDA A NISSAN MOTOR IBÉRICA SA. PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE PINTURA- CATALUNYA Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 06/11/2019
AE/CNMC/205/19 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN MAS MIRÓ Exenta UE 105.000,00 € SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 04/11/2019
AE/CNMC/204/19 AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES. CATALUÑA Exenta UE 3.500.000,00 € AGÉNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 04/11/2019