Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/165/19 AYUDAS PARA FORTALECER LA PROGRAMACIÓN Y LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN - GALICIA Exenta UE 100.000,00 € XUNTA DE GALICIA - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES 07/08/2019
AE/CNMC/157/19 SUBVENCIÓN AL MUSEO DEL PRADO PARA LA EXPOSICIÓN TEMPORAL DENOMINADA - ,HISTORIA DE DOS PINTORAS - SOFONISBA ANGUISSOLA Y LAVINIA FONTANA- MADRID Exenta UE 150.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 07/08/2019
AE/CNMC/155/19 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - PAÍS VASCO Exenta UE 2.260.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 07/08/2019
AE/CNMC/154/19 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA GARANTIZAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA DESTINADA AL RIEGO AGRÍCOLA- CANARIAS Exenta UE 6.000.000,00 € GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 07/08/2019
AE/CNMC/161/19 SUBVENCIONES DESTINADAS A ABARATAR A LOS AGRICULTORES EL SOBRECOSTE DE LA DESALACIÓN Y DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS Y DE GALERÍAS PARA EL RIEGO AGRÍCOLA EN CANARIAS Exenta UE 8.000.000,00 € GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 01/08/2019
AE/CNMC/160/19 AYUDAS A LA I+D+I DE LOS SECTORES AGRÍCOLA FORESTAL Y DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. PAÍS VASCO Exenta UE 1.900.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 01/08/2019
AE/CNMC/159/19 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ECODISEÑO DEMOSTRACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR Y ECOINNOVACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2019. PAÍS VASCO Exenta UE 870.000,00 € GOBIERNO VASCO - SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS VASCO 01/08/2019
AE/CNMC/158/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN DE FERROCARRILES ESPAÑOLES PARA EL AÑO 2019 - MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 31/07/2019
AE/CNMC/163/19 PROGRAMA DE AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS INNOVADORAS CON POTENCIAL TECNOLÓGICO Y ESCALABLES- MURCIA Exenta UE 1.350.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 30/07/2019
AE/CNMC/156/19 AYUDAS ORGANIZACIONES DINAMIZADORAS DE CLÚSTERES DEL PAÍS VASCO 2019 Exenta UE 2.968.000,00 € GOBIERNO VASCO - DIRECCIÓN DE ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 28/07/2019