Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/054/19 FINANCIACIÓN BONIFICADA A DETERMINADOS PROYECTOS EMPRESARIALES COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 9.650.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 05/04/2019
AE/CNMC/053/19 AYUDAS A INVERSIONES EMPRESARIALES DE ALTO IMPACTO CATALUÑA Exenta UE 4.500.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 05/04/2019
AE/CNMC/052/19 AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES 2019 NAVARRA Exenta UE 55.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 04/04/2019
AE/CNMC/051/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE EN 2019 Exenta UE 950.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 01/04/2019
AE/CNMC/050/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL PARA EL AÑO 2019 Exenta UE 3.800.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 01/04/2019
AE/CNMC/049/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID EN 2019. Exenta UE 250.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 01/04/2019
AE/CNMC/045/19 AYUDAS -ADELANTE INVERSIÓN- PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE 20.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD 26/03/2019
AE/CNMC/046/19 SUBVENCIONES DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA DETERMINADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 11.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 22/03/2019
AE/CNMC/044/19 AYUDAS AL INSTITUTO VALENCIA D´ART MODERN - IVAM- PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y OPERACIONES DE CAPITAL - 2019 COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.479.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 15/03/2019
AE/CNMC/043/19 PROGRAMA BIKAINTEK - AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DOCTORADAS Y LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA CA DEL PAÍS VASCO - 2019 Exenta UE 6.600.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 15/03/2019