Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/104/19 INVERSIONES EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA - AÑO 2019. PAÍS VASCO Exenta UE 800.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 12/06/2019
AE/CNMC/103/19 AYUDAS A PROYECTOS DINAMIZADORES DEL EMPLEO LOCAL EN CASTILLA LA MANCHA Exenta UE 1.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD 12/06/2019
AE/CNMC/102/19 LÍNEA DE SUBVENCIONES DIAGNÓSTICO 4.0. 2019 CANTABRIA Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 06/06/2019
AE/CNMC/101/19 AYUDAS A LA CREACIÓN DE NUEVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS A TRAVÉS DEL APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.600.000,00 € JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 06/06/2019
AE/CNMC/097/19 AYUDAS AL PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS. REGIÓN DE MURCIA Exenta UE 10.000.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 06/06/2019
AE/CNMC/096/19 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO -TECNOLÓGICO PARA LA POTENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D. REGIÓN DE MURCIA Exenta UE 2.000.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 06/06/2019
AE/CNMC/095/19 AYUDAS A EMPRESAS INNOVADORAS CON POTENCIAL TECNOLÓGICO Y ESCALABLES. REGIÓN DE MURCIA Exenta UE 900.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 06/06/2019
AE/CNMC/094/19 AYUDAS A LA ENTRADA DE INVERSORES PRIVADOS EN EMPRESAS INNOVADORAS DE RECIENTE CREACIÓN. MURCIA Exenta UE 200.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 06/06/2019
AE/CNMC/093/19 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR LA I+D EMPRESARIAL. MURCIA Exenta UE 2.000.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 06/06/2019
AE/CNMC/092/19 PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS - REGIÓN DE MURCIA Exenta UE 5.000.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 06/06/2019