Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/151/21 PROGRAMA INDARTU 2021 -PESCA- . PAÍS VASCO Exenta UE 12.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 14/07/2021
AE/CNMC/149/21 AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y EN GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL -PRÓRROGA AYUDA SA.54269- Exenta UE 1.494.539,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 13/07/2021
AE/CNMC/150/21 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN LA VIDA SOCIAL EN EL AÑO 2021 -EUSKALGINTZA- . PAÍS VASCO Exenta UE 1.350.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 13/07/2021
AE/CNMC/148/21 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR TERCIARIO -MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN SA.56455- . PAÍS VASCO Exenta UE 2.550.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 13/07/2021
AE/CNMC/147/21 AYUDAS PARA LA INNOVACIÓN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INDUSTRIALIZACIÓN -2021-2023- . CATALUÑA Exenta UE 100.000.000,00 € DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO DE LA GENERALITAT CATALANA 12/07/2021
AE/CNMC/144/21 AYUDAS AL PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2021 -SECTOR PESQUERO- . PAÍS VASCO Exenta UE 28.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 06/07/2021
AE/CNMC/143/21 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL -2021-2023- . CATALUÑA Exenta UE 40.000.000,00 € DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO DE LA GENERALITAT CATALANA 06/07/2021
AE/CNMC/142/21 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. PAÍS VASCO Exenta UE 4.000.000,00 € 06/07/2021
AE/CNMC/140/21 AYUDAS AL PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2021 -SECTOR AGRÍCOLA- - PAÍS VASCO Exenta UE 28.000.000,00 € 06/07/2021
AE/CNMC/141/21 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO 2021 Exenta UE 3.420.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 24/06/2021