Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/020/19 AYUDAS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CON EL FIN DE PROMOVER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -MOD. SA.52109- GALICIA Exenta UE 1.238.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 08/02/2019
AE/CNMC/019/19 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2019. GALICIA Exenta UE 3.200.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 08/02/2019
AE/CNMC/018/19 CRECIMIENTO INDUSTRIAL PARA EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CUENCA DEL BESAYA Y CANTABRIA -CRECE 2- . CONVOCATORIA 2019 Exenta UE 5.000.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA - DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 08/02/2019
AE/CNMC/016/19 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES -ARTEM PRO 2019- NAVARRA Exenta UE 230.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 06/02/2019
AE/CNMC/015/19 AYUDAS A LA EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA NG EN EUSKADI Exenta UE 2.550.000,00 € GOBIERNO VASCO 04/02/2019
AE/CNMC/017/19 SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y ENCLAVES LABORALES- COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 35.000.000,00 € SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACION 31/01/2019
AE/CNMC/014/19 AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TECNOLOGÍA EÓLICA EN CANARIAS COFINANCIADAS CON FEDER Exenta UE 80.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 24/01/2019
AE/CNMC/013/19 AYUDAS PARA LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA 2019 PAÍS VASCO Exenta UE 4.200.000,00 € LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO 24/01/2019
AE/CNMC/011/19 PROGRAMA HAZITEK DE APOYO A LA I+D EMPRESARIAL PAÍS VASCO Exenta UE 78.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 21/01/2019
AE/CNMC/008/19 PROGRAMA ELKARTEK DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS- PAÍS VASCO Exenta UE 35.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 21/01/2019