Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/123/22 AYUDAS DIRECTAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PRIVADAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA AFECTADAS POR EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES -TCF- MT UKR Notificada UE 450.000.000,00 € 13/05/2022
AE/CNMC/104/22 SUBVENCIONES A PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE CONTENIDO CULTURAL GALLEGO. GALICIA Exenta UE AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 25/04/2022
AE/CNMC/110/22 MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE COSTES DE EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA COSTES INDIRECTOS DURANTE EL PERIODO 2021-2030 Notificada UE 2.900.000.000,00 € 22/04/2022
AE/CNMC/103/22 FOMENTO DE ESTRUCTURAS DE EMPRESAS EN LAS ARTES ESCÉNICAS DE SALAS DE TEATRO SALAS DE MÚSICA Y TABLAOS FLAMENCOS. MADRID Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 20/04/2022
AE/CNMC/102/22 AYUDAS DIRIGIDAS A APOYAR LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS. MURCIA Exenta UE INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 20/04/2022
AE/CNMC/101/22 AYUDAS A LA DANZA LA LÍRICA Y LA MÚSICA 2022 Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 19/04/2022
AE/CNMC/100/22 AYUDAS A GRANDES EMPRESAS EN LAS QUE LA TRANSFORMACIÓN SEA PRODUCTO NO AGRÍCOLA ACOGIDA A INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Exenta UE CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 19/04/2022
AE/CNMC/099/22 TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS. ANDALUCÍA Exenta UE CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 19/04/2022
AE/CNMC/098/22 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA 2022. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 19/04/2022
AE/CNMC/097/22 AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2022 Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 19/04/2022