Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/068/20 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN GALLEGA EN EL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA -HORIZON 2020- - GALICIA Exenta UE 1.606.300,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 18/05/2020
AE/CNMC/066/20 AYUDA A LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE CANTABRIA Exenta UE 500.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 18/05/2020
AE/CNMC/065/20 AYUDA A LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FÍSICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. CANTABRIA Exenta UE 4.000.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 18/05/2020
AE/CNMC/067/20 SUBVENCIONES A PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE CONTENIDO CULTURAL GALLEGO- GALICIA Exenta UE 250.000,00 € AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 12/05/2020
AE/CNMC/064/20 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL -IKT 2020- . PAÍS VASCO Exenta UE 450.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 11/05/2020
AE/CNMC/062/20 AYUDAS DESTINADAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS - PROGRAMA NEOTEC 2020- ESPAÑA Exenta UE 25.000.000,00 € CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 05/05/2020
AE/CNMC/061/20 AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES. CATALUNYA Exenta UE 2.000.000,00 € AGÉNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 05/05/2020
AE/CNMC/060/20 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD -EUSKALGINTZA 2020- . PAÍS VASCO Exenta UE 979.200,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 04/05/2020
AE/CNMC/059/20 AYUDAS -ADELANTE INVERSIÓN- PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE 28.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD 27/04/2020
AE/CNMC/041/20 AYUDAS POR DAÑOS PRODUCIDOS POR LA DANA ENTRE LOS DÍAS 11 A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 20.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 01/04/2020