Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/002/20 AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LAS REDES ERA-NET. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 09/01/2020
AE/CNMC/001/20 AYUDAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y MICROEÓLICA DIRIGIDA A PARTICULARES ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES. BALEARES Exenta UE 3.000.000,00 € GOBIERNO BALEARES - CONSEJERÍA TERRITORIO ENERGÍA Y MOVILIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 09/01/2020
AE/CNMC/226/19 AYUDAS A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCÉNICOS EXISTENTES- COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/01/2020
AE/CNMC/225/19 AYUDAS PARA LA REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOCALES SOCIALES DE LAS SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. -PRÓRROGA PARA 2020- Exenta UE 900.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/01/2020
AE/CNMC/224/19 AYUDAS A CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES - PAÍS VASCO Exenta UE 2.010.710,00 € GOBIERNO VASCO - VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 02/01/2020
AE/CNMC/223/19 AYUDAS A CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL - PAÍS VASCO Exenta UE 9.260.000,00 € GOBIERNO VASCO - VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 02/01/2020
AE/CNMC/222/19 AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE RIESGO A PYMES DE LOS SECTORES AGRARIO FORESTAL PESQUERO ALIMENTARIO Y DE DESARROLLO RURAL -PROGRAMA SENDOTU 2019-2020- PAÍS VASCO Exenta UE 15.250.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 18/12/2019
AE/CNMC/219/19 EXENCIÓN PARCIAL/TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS EN ESPAÑA Exenta UE 18/12/2019
AE/CNMC/218/19 AYUDAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS POR DIVERSOS TEMPORALES- ESPAÑA Exenta UE 250.000,00 € MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 10/12/2019
AE/CNMC/217/19 AYUDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN -MODIFICACIÓN SA.45149- Exenta UE 15.000.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 04/12/2019