Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/440/23 SA.109309 INV - PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN LA ESTRATEGIA RIS3MUR Exenta UE 9.764.735,00 € REGION DE MURCIA 27/09/2023
AE/CNMC/439/23 SA.109302 CULT - CENTROS MUNICIPALES DE ENSEÑANZAS MUSICALES Exenta UE 13.600.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/438/23 SA.109301 CULT - DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES GALLEGOS Exenta UE 300.000,00 € AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 27/09/2023
AE/CNMC/437/23 SA.109300 CULT- FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Exenta UE 100.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 27/09/2023
AE/CNMC/436/23 SA.109298 LEHIATU 2023 CAPÍTULO V - AGRO - AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. Exenta UE 500.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/435/23 SA.109297 AGRI - REPOBLACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN CASO DE VACIADO SANITARIO EN OVINO Y CAPRINO POR MEDIDAS DE EMERGENCIA ANTE VIRUELA OVINA Y CAPRINA. Exenta UE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 27/09/2023
AE/CNMC/434/23 SA.109296 MIMAM - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL EN EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES -MRR- Exenta UE 13.775.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE VIVIENDA Y SUELO 27/09/2023
AE/CNMC/433/23 SA.109295 MIMAM - ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE COMPERENCIA MUNICIPAL -MRR- Exenta UE 3.600.000,00 € XUNTA DE GALICIA 27/09/2023
AE/CNMC/432/23 SA.109277 PESCA - LEHIATU 2023 CAPÍTULO VI - OBTENCIÓN PRODUCTOS ALIMENTARIOS CUYA PROCEDENCIA SEA DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/431/23 SA.109276 LEHIATU 2023 CAPÍTULO V - PESCA - AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023