Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/231/23 PLAN COMPLEMENTARIO EN BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD -MRR- . PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 10/05/2023
AE/CNMC/230/23 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE CANTABRIA Exenta UE 3.500.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 10/05/2023
AE/CNMC/229/23 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 10/05/2023
AE/CNMC/228/23 SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN EL PERÍODO 2023-2029. NAVARRA Exenta UE 280.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 05/05/2023
AE/CNMC/227/23 REPOSICIÓN DE RESES COMO CONSECUENCIA DE SU SACRIFICIO EN APLICACIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS OFICIALES. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.500.000,00 € CONSEJERIA AGRICULTURA GANADERIA JUNTA CASTILLA-LEON 05/05/2023
AE/CNMC/226/23 RETIRADA DE RESIDUOS DE MATERIALES DE AISLAMIENTO Y DE LA CONSTRUCCIÓN QUE CONTENGAN AMIANTO. CATALUÑA Exenta UE AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 05/05/2023
AE/CNMC/225/23 REHABILITACIÓN RESIDENCIAL EN TORREJÓN DE ARDOZ -MRR- . MADRID Exenta UE COMUNIDAD DE MADRID 05/05/2023
AE/CNMC/224/23 AYUDAS A ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DENTRO DEL PERTE AGROALIMENTARIO -MRR- Exenta UE MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 05/05/2023
AE/CNMC/223/23 AYUDA A UNDENVI SL PARA LA FINANCIACIÓN DEL FESTIVAL ZEID FEST 2023. PAÍS VASCO Exenta UE 325.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 05/05/2023
AE/CNMC/222/23 PROYECTOS INNOVADORES CIUDADES SOSTENIBLES DEL PCTI EUSKADI 2030 Exenta UE GOBIERNO VASCO 05/05/2023