Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/146/23 PROGRAMA NEOTEC 2023 Exenta UE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 18/04/2023
AE/CNMC/193/23 AYUDAS A INVERSIONES EMPRESARIALES DE ALTO IMPACTO. CATALUÑA Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 17/04/2023
AE/CNMC/192/23 MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. PAÍS VASCO Exenta UE LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO 17/04/2023
AE/CNMC/191/23 PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO PROTEGIDO -MODIFICACIÓN SA.106942- . CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 17/04/2023
AE/CNMC/190/23 AYUDAS PARA ACELERAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CASTILLA-LA MANCHA 17/04/2023
AE/CNMC/189/23 AYUDAS EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA VALENCIANO DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DEL MODELO PRODUCTIVO Exenta UE AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN 14/04/2023
AE/CNMC/185/23 AGRUPACIONES DE DEFENSA VEGETAL PARA PREVENIR LAS PLAGAS DE LOS VEGETALES PARA EL AÑO 2023. ISLAS BALEARES Exenta UE 300.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 11/04/2023
AE/CNMC/184/23 AYUDAS DESTINADAS AL SECTOR GANADERO. NAVARRA Exenta UE 1.750.000,00 € DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA - GOBIERNO DE NAVARRA 11/04/2023
AE/CNMC/183/23 PROGRAMA DE PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. CANTABRIA Exenta UE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 11/04/2023
AE/CNMC/182/23 AYUDAS A AREAS NO URBANAS -MRR- . MADRID Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 11/04/2023