Txostenak

Arau proiektuen inguruko txostenetan Kontseiluari igortzen zaizkion proposamenak koordinatzen ditugu.

Arau berriak edo arau aldaketak proposatzen dituzten herri administrazioei aholkularitza eskaintzeko lan hori sistematikoki egiten da lehiaren eta erregulazio ekonomiko eraginkorraren sustapenaren ikuspegitik. Aholkularitza-funtzioan egindako ekintzak izaten dira, alegia, arau proiektuen txostenen kategorizazioarekin, ekintza arautzaileen edo txostenen ingurukoak, zehatz-mehatz arautzaileak ez diren jarduerei buruzkoak (adibidez, kontratazio publikoko orrien inguruko txosten bat), edo, ofizioz, proposamen kategoriako posizio-txostenak.

Atal horretan sartzen dira Sail honek arauak proposatzen dituen organo baten eskariz koordinatutako ekintzak, bai arau proiektuen txostenen kategorizazioarekin, ekintza arautzaileak izateagatik, bai txostenen kategorizazioarekin, azterketaren xede diren ekintzak izateagatik eta ez arautzaileak zehatz-mehatz (adibidez, kontratazio publikoko orrien inguruko txosten bat). Horiekin batera, MLBNren Kontseiluak onartutako ekintza edo proposamenak ere sartzen dira, horren independentzia dela-eta, Administrazioari eta iritzi publikoari helarazi beharrekoak, lehia eta erregulazio ekonomiko eraginkorrari dagokienez.

 

Arauei buruzko azken txostena

Últimos 10 informes sobre normativa
Número Expediente Fecha
IPN/CNMC/007/19 P.R.D. POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 22/2015 DE 20 DE JULIO DE AUDITORIA DE CUENTAS
IPN/CNMC/010/19 P.O.M. POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE DE MARCAS
IPN/CNMC/009/19 P.R.D. DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE DE MARCAS
IPN/CNMC/004/19 P.R.D.POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
IPN/CNMC/002/19 P.D. POR EL QUE SE REGULAN LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA
IPN/CNMC/035/18 P.R.D. ESTATUTOS COLEGIO DE INGENIEROS AERONÁUTICOS DE ESPAÑA
IPN/CNMC/033/18 DECRETO SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO EN LAS ILLES BALEARS
IPN/CNMC/030/18 REGULACIÓN DEL TRASLADO DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO
IPN/CNMC/025/18 PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE FINANCIACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS QUE VAYAN A SER INCLUIDOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA PARA PACIENTES NO HOSPITALIZADOS
IPN/CNMC/028/18 P.O. POR LA QUE SE MODIFICAN ANEXOS DEL R.D. 1030/2006 DE 15 DE SEPTIEMBRE QUE ESTABLECE LA CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU ACTUACIÓN.

Arauei buruzko azken 10 txostenak