Txostenak

Arau proiektuen inguruko txostenetan Kontseiluari igortzen zaizkion proposamenak koordinatzen ditugu.

Arau berriak edo arau aldaketak proposatzen dituzten herri administrazioei aholkularitza eskaintzeko lan hori sistematikoki egiten da lehiaren eta erregulazio ekonomiko eraginkorraren sustapenaren ikuspegitik. Aholkularitza-funtzioan egindako ekintzak izaten dira, alegia, arau proiektuen txostenen kategorizazioarekin, ekintza arautzaileen edo txostenen ingurukoak, zehatz-mehatz arautzaileak ez diren jarduerei buruzkoak (adibidez, kontratazio publikoko orrien inguruko txosten bat), edo, ofizioz, proposamen kategoriako posizio-txostenak.

Atal horretan sartzen dira Sail honek arauak proposatzen dituen organo baten eskariz koordinatutako ekintzak, bai arau proiektuen txostenen kategorizazioarekin, ekintza arautzaileak izateagatik, bai txostenen kategorizazioarekin, azterketaren xede diren ekintzak izateagatik eta ez arautzaileak zehatz-mehatz (adibidez, kontratazio publikoko orrien inguruko txosten bat). Horiekin batera, MLBNren Kontseiluak onartutako ekintza edo proposamenak ere sartzen dira, horren independentzia dela-eta, Administrazioari eta iritzi publikoari helarazi beharrekoak, lehia eta erregulazio ekonomiko eraginkorrari dagokienez.

 

Arauei buruzko azken txostena

Últimos 10 informes sobre normativa
Número Expediente Fecha
IPN/CNMC/037/19 PRD POR EL QUE SE MODIFICA EL RD 1619/2005 SOBRE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO
IPN/CNMC/032/19 P.R.D. POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES
IPN/CNMC/034/19 P.R.D. QUE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO
IPN/CNMC/031/19 P.R.D. POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE QUÍMICOS Y DE SU CONSEJO GENERAL
IPN/CNMC/022/19 PROYECTO DE REAL DECRETO /2019 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS LONJAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS COMO LONJAS DE REFERENCIA Y DE SUS ASOCIACIONES Y SE CREA EL REGISTRO
IPN/CNMC/020/19 PROYECTO DE ORDENANZA AYUNT. MADRID REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR -VTC-
IPN/CNMC/019/19 PROYECTO DE REGLAMENTO 1/2019 DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA POR EL QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ESTANCIAS TURÍSTICAS EN VIVIENDAS
IPN/CNMC/018/19 P.R.D. POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
IPN/CNMC/016/19 P.R.D. POR EL QUE SE REGULA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y SUS ASOCIACIONES EN DETERMINADOS SECTORES AGRARIOS
IPN/CNMC/015/19 P.O.M. POR LA QUE SE DESARROLLA LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Arauei buruzko azken 10 txostenak