Europako lanen sustapena

Ikus-entzunezko komunikazioak herritarren kultura eta hizkuntza aniztasuna islatu behar du. Eskubide horrekin estuki lotuta, ikus-entzunezkoen zerbitzuak eskaintzen dituztenek ikus-entzunezkoen Europako eta Espainiako ekoizpena eta industria sustatu eta promozionatzeko bi betebehar mota betetzea ikuskatzen eta kontrolatzen dugu.

Europako lanen ekoizpena aldez aurretik finantzatzeko obligazioa (Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legearen 5.3 artikulua).

Behartuta dauden eskaintzaileek Europako hainbat ikus-entzunezko lanen produkzioa aldez aurretik finantzatzen lagundu behar dute aurreko ekitaldiko diru-sarreren %5ekin, horien ustiapen-kontuaren arabera (%6, titulartasun publikoko eskaintzaileentzat).

Ehuneko horren zati bat film zinematografikoetarako izaten da, eta, horien barruan, Espainiako hizkuntza ofizialetakoren batean ekoitzitako pelikuletarako eta produktore independenteen lanetarako.

Urtero Europako lanak emititzeko obligazioa (Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legearen 5.2 artikulua).

Telebistako programen eskaintzaileek euren programazioaren emisio-denboraren %51 gorde behar dute, urtean, Europako lanentzat; eta %10, produktore independenteen Europako lanentzat. Emisio-denbora zenbatzeko, kanpoan geratuko da informazioei, kirol emanaldiei, jokoei, publizitateari, eta teletestu zein tele-salmenta zerbitzuei eskainitako denbora.

Eskaeraren araberako programa-katalogoak edo telebista-zerbitzuak eskaintzen dituztenek katalogoaren %30 gorde behar dute Europako lanentzat, eta erreserba horren erdia Espainiako hizkuntza ofizialen batean izango da.

Latest  resolutions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de promoción de obra europea en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
FOE/DTSA/019/20 FOE/DTSA/019/20
FOE/DTSA/018/20 FOE/DTSA/018/20
FOE/DTSA/012/20 FOE/DTSA/012/20
FOE/DTSA/021/20 FOE/DTSA/021/20
FOE/DTSA/007/20 FOE/DTSA/007/20/COSMOPOLITAN
FOE/DTSA/022/20 FOE/DTSA/022/20/LOMATENA
FOE/DTSA/020/20 FOE/DTSA/020/20/FILMIN
FOE/DTSA/011/20 FOE/DTSA/011/20/SONY
FOE/DTSA/017/20 FOE/DTSA/017/20/VODAFONE
FOE/DTSA/009/20 FOE/DTSA/009/20/MULTICANAL

Todas las resoluciones de expedientes de promoción obra europea en el ámbito audiovisual