Europako lanen sustapena

Ikus-entzunezko komunikazioak herritarren kultura eta hizkuntza aniztasuna islatu behar du. Eskubide horrekin estuki lotuta, ikus-entzunezkoen zerbitzuak eskaintzen dituztenek ikus-entzunezkoen Europako eta Espainiako ekoizpena eta industria sustatu eta promozionatzeko bi betebehar mota betetzea ikuskatzen eta kontrolatzen dugu.

Europako lanen ekoizpena aldez aurretik finantzatzeko obligazioa (Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legearen 5.3 artikulua).

Behartuta dauden eskaintzaileek Europako hainbat ikus-entzunezko lanen produkzioa aldez aurretik finantzatzen lagundu behar dute aurreko ekitaldiko diru-sarreren %5ekin, horien ustiapen-kontuaren arabera (%6, titulartasun publikoko eskaintzaileentzat).

Ehuneko horren zati bat film zinematografikoetarako izaten da, eta, horien barruan, Espainiako hizkuntza ofizialetakoren batean ekoitzitako pelikuletarako eta produktore independenteen lanetarako.

Urtero Europako lanak emititzeko obligazioa (Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legearen 5.2 artikulua).

Telebistako programen eskaintzaileek euren programazioaren emisio-denboraren %51 gorde behar dute, urtean, Europako lanentzat; eta %10, produktore independenteen Europako lanentzat. Emisio-denbora zenbatzeko, kanpoan geratuko da informazioei, kirol emanaldiei, jokoei, publizitateari, eta teletestu zein tele-salmenta zerbitzuei eskainitako denbora.

Eskaeraren araberako programa-katalogoak edo telebista-zerbitzuak eskaintzen dituztenek katalogoaren %30 gorde behar dute Europako lanentzat, eta erreserba horren erdia Espainiako hizkuntza ofizialen batean izango da.

Latest  resolutions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de promoción de obra europea en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
FOE/DTSA/056/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de CONTENT LINE, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/033/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de SHORTS INTERNATIONAL LIMITED, dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/018/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Rakuten TV Europe, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/003/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/013/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/002/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de ATRESMEDIA CORPORACIÓN de MEDIOS de COMUNICACIÓN, S.A., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/015/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de ORANGE ESPAGNE, S.A.U., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/014/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de TELEFÓNICA S.A., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/008/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/016/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de VODAFONE ONO S.A.U. y VODAFONE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.

Todas las resoluciones de expedientes de promoción obra europea en el ámbito audiovisual