Gatazkak

Ikus-entzunezkoen komunikazioaren merkatuan, ondorengo gatazka hauek konpon ditzakegu:

  • Ikus-entzunezkoen komunikazio merkatuetan parte hartzen duten eragileen artean sortutakoak, Batzordea eskumendun den gaietan.
  • Irrati eta telebista kateen lagapenarekin lotuta sortutakoak, Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legearen 31. artikuluak aipatutakoak.
  • Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legearen 19.4 artikuluak aipatutako irrati eta ikus-entzunezko zerbitzuen emaileak kirol estadio eta esparruetara sartzearekin sortutakoak.

Últimas resoluciones

Todas las resoluciones de conflictos en el ámbito audiovisual