Autonomia erkidegoekiko lankidetza

Ezinbestekoa deritzogu esparru autonomikoan ikus-entzunezkoen inguruko eskumenak dituzten agintarien arteko lankidetza indartu eta dinamizatzeari.

Erakunde arteko lankidetza horren helburu nagusia da erakunde horientzat interesgarri diren materia guztietan parte-hartze linea konstantea mantentzea.

Uste dugu ezinbestekoa dela Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legea irmo eta modu koordinatuan aplikatzea, arauaren helburu objektiboak betetzea (adingabeen babesa, publizitatearen kontrola, Europako lanen sustapena eta abar) eta zerbitzu-emaileen arteko eskumen-maila ekitatiboa bermatzeko.

Ondorio horietarako, garrantzitsua da gogoratzea Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legea oinarrizko araua dela, autonomia erkidego guztietan aplikatzekoa, materia horren inguruan erreserbatutako eskumenen kaltetan gabe.