Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Competencia

S/0628/18 - RESIDUOS 2

Resolución del Consejo - Archivo | 15 Nov 2022
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

CFT/DE/190/22 - COTO FRIO S.L. / REE -PE COTO FRIO-

Acuerdo del Consejo | 10 Nov 2022
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Competencia

S/0028/20 - LEADIANT

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 10 Nov 2022
Energía
Energía

DJV/DE/012/21 - FIBRA ÓPTICA REE-REINTEL

Resolución del Consejo | 10 Nov 2022
Energía
Energía
Energía
Energía
Transporte
Audiovisual, Telecomunicaciones

IFP/DTSA/026/22 - ANULACIÓN ARCHIVO IFP/DTSA/031/19

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 10 Nov 2022
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/171/21 - INCUMPLIMIENTO REQUISITOS ART. 6.2 ESYSTEL

Resolución del Consejo - Multa | 10 Nov 2022
Telecomunicaciones

IRM/DTSA/003/22 - ALTO COSTE VALLADOLID

Acuerdo del Consejo | 10 Nov 2022