Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Energía

SNC/DE/067/19 - SOMISAL S.A.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 08 Mai 2019
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

INS/DE/248/18 - LEINTZARGI S.L. CUOTAS 2017.

Resolución del Consejo | 08 Mai 2019
Energía

INS/DE/228/18 - LEINTZARGI S.L.- CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 08 Mai 2019
Energía

INS/DE/227/18 - LEINTZARGI S.L.- CUOTAS 2015

Resolución del Consejo | 08 Mai 2019
Energía

INS/DE/226/18 - LEINTZARGI S.L.- CUOTAS 2014

Resolución del Consejo | 08 Mai 2019
Energía
Energía
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/057/19 - REMUNERACIÓN 902 XTRA

Acuerdo del Consejo - Incoación | 08 Mai 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/016/19 - REMUNERACIÓN 902 DIALOGA

Acuerdo del Consejo - Incoación | 08 Mai 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/056/19 - REMUNERACIÓN 902 VODAFONE

Acuerdo del Consejo - Incoación | 08 Mai 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/055/19 - REMUNERACIÓN 902 BT

Acuerdo del Consejo - Incoación | 08 Mai 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/054/19 - REMUNERACIÓN 902 ORANGE

Acuerdo del Consejo - Incoación | 08 Mai 2019