Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Competencia

C/1111/20 - DEA CAPITAL AF / PIERALISI

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 30 Abr 2020
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado

UM/004/20 - TALLERES REPARACIÓN VEHÍCULOS - BARCELONA

Informe del organismo | 29 Abr 2020
Energía
Energía
Telecomunicaciones
Energía

LIQ/DE/001/19 - LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2019.

Informe de análisis de resultados y seguimiento mensual de liquidación | 28 Abr 2020
Energía
Energía
Postal
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía