Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Promoción de Competencia
Competencia

S/0644/18 - RADIOFÁRMACOS

Acuerdo - Ampliación de Incoación | 02 Out 2019
Postal

SNC/DTSP/048/19 - [FCCOURIER] FINAL CONTACTO COURIER S.A

Acuerdo de la Dirección - Inicio de procedimiento | 02 Out 2019
Competencia

S/DC/0612/17 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 01 Out 2019
Competencia

C/1064/19 - CIRSA/SPORTIUM

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 01 Out 2019
Competencia

VS/0504/14 - AIO

Sentencia - Estimación (Dª MARGARITA ALFONSEL JAEN) | 01 Out 2019
Competencia

VS/0504/14 - AIO

Sentencia - Estimación (Dª MARIA ALAEZ USON) | 01 Out 2019
Competencia

SACAN/01/19 - TAXIS AEROPUERTO DE GRAN CANARIA

Resolución del Consejo - Archivo | 01 Out 2019
Competencia