Revisión de prezos

Verificamos que os prezos do servizo postal universal (SPU) satisfán os principios de accesibilidade, non discriminación, transparencia e orientación a custos, de forma que se incentive a prestación eficiente destes servizos.

Revisamos tamén os prezos dos servizos postais prestados con obrigas de servizo público con ocasión da celebración de procesos electorais.

Ademais, verificamos que os prezos e descontos practicados aos clientes non supoñen incremento das necesidades de financiamento do SPU e da carga financeira inxusta compensable ao operador designado, e que os devanditos prezos e as demais condicións asociadas son transparentes e non discriminatorios.

Últimas resolucións SPU

Últimas 10 resoluciones de expedientes de revisión de precios SPU en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/037/22 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2022
STP/DTSP/041/21 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2022
STP/DTSP/050/17 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2018
STP/DTSP/033/21 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2021
STP/DTSP/034/20 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021
STP/DTSP/022/20 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2020
STP/DTSP/050/17 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2018
STP/DTSP/058/19 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020
STP/DTSP/035/19 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2019
STP/DTSP/253/16 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2017

Últimas 10 resolucións de expedientes de revisión de prezos SPU no ámbito postal.