Revisión de prezos

Verificamos que os prezos do servizo postal universal (SPU) satisfán os principios de accesibilidade, non discriminación, transparencia e orientación a custos, de forma que se incentive a prestación eficiente destes servizos.

Revisamos tamén os prezos dos servizos postais prestados con obrigas de servizo público con ocasión da celebración de procesos electorais.

Ademais, verificamos que os prezos e descontos practicados aos clientes non supoñen incremento das necesidades de financiamento do SPU e da carga financeira inxusta compensable ao operador designado, e que os devanditos prezos e as demais condicións asociadas son transparentes e non discriminatorios.

Últimas resolucións SPU

Últimas 10 resoluciones de expedientes de revisión de precios SPU en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/034/23 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2023
STP/DTSP/056/22 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2023
STP/DTSP/037/22 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2022
STP/DTSP/041/21 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2022
STP/DTSP/050/17 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2018
STP/DTSP/033/21 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2021
STP/DTSP/034/20 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021
STP/DTSP/022/20 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2020
STP/DTSP/058/19 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020
STP/DTSP/035/19 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2019

Últimas 10 resolucións de expedientes de revisión de prezos SPU no ámbito postal.