Resolución de conflitos

Resolvemos os recursos presentados contra as decisións de Aena sobre modificación ou actualización das súas tarifas aeroportuarias. A resolución inclúe a modificación tarifaria revisada que proceda (respectando o IMAPA) e, se é o caso, os estándares que se correspondan cos indicadores e niveis de calidade de servizo que se consideren aceptables e consistentes coa modificación tarifaria revisada.