Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/460/23 SA.109470 TRTEL - PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE LA PYME MADRILEÑA Exenta UE 8.000.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 27/09/2023
AE/CNMC/459/23 SA.109459 AGRI - DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS DE VERANO DE 2022 EN LOS VINOS TINTOS AMPARADOS POR LA DOP NAVARRA. Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 27/09/2023
AE/CNMC/458/23 SA.109434 CULT - PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES Exenta UE 7.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/457/23 SA.109417 AGRI - SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS Exenta UE 220.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/456/23 SA.109416 PESCA - SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS Exenta UE 3.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/455/23 SA.109397 INV - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL Exenta UE 4.800.000,00 € JUNTA DE EXTREMADURA 27/09/2023
AE/CNMC/454/23 SA.109374 INVERSIONES FORESTALES PRODUCTIVAS Exenta UE 123.228.087,00 € MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION - MAPA 27/09/2023
AE/CNMC/453/23 SA.109373 ASOC - EMPLEO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Exenta UE 18.000.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/452/23 SA.109372 ASOC CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL ADECUADA Exenta UE 2.300.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/451/23 SA.109371 ASOC - CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO FORMATIVO EN ALTERNANCIA CON EL TRABAJO RETRIBUIDO POR CUENTA AJENA Exenta UE 340.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023