Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/241/23 PROYECTOS DE ENTIDADES QUE ARTICULEN EL SECTOR DE LA CULTURA DIGITAL. CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 17/05/2023
AE/CNMC/240/23 MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES -MRR- . GALICIA. MODIFICACIÓN SA.104919 Exenta UE AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 17/05/2023
AE/CNMC/239/23 ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 17/05/2023
AE/CNMC/238/23 PROGRAMA INDARTU 2023. AGRICULTURA. PAÍS VASCO Exenta UE 12.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/237/23 AYUDAS A LAS COOPERATIVAS Y OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS. CATALUÑA. PROLONGACIÓN SA 48620 Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 17/05/2023
AE/CNMC/236/23 PERTE EN ECONOMÍA CIRCULAR - AYUDAS AL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR -MRR- Exenta UE MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 15/05/2023
AE/CNMC/235/23 FOMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023
AE/CNMC/234/23 FOMENTO DEL AUTOCONSUMO COMPARTIDO Y EL DESARROLLO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023
AE/CNMC/233/23 TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN INVERSIONES EN PROYECTOS INNOVADORES TRACTORES O ESTRATÉGICOS -MRR- . ISLAS BALEARES Exenta UE DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 12/05/2023
AE/CNMC/232/23 DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023