Actividad Internacional

Información general

Cooperamos coa Comisión Europea e as Autoridades de competencia dos Estados membros da Unión Europea na aplicación das normas de competencia da UE (art. 101 e 102 do TFUE). Isto supón, entre outras tarefas, a asistencia aos distintos Comités, Grupos de traballo e reunións de expertos que se convocan de acordo co previsto no Regulamento (CE) n.º 139/2004, do Consello, do 20 de xaneiro de 2004, sobre control de concentracións entre empresas, e no Regulamento (CE) n.º 1/2003, do Consello, do 16 de decembro de 2002, relativos á aplicación das normas sobre competencia previstas nos artigos 101 e 102 do TFUE.

" "ECN

A Comisión Europea e as autoridades nacionais de competencia de todos os Estados membros da UE, incluída a CNMC, aplican de xeito concorrente as normas de competencia da UE cooperando entre si a través da European Competition Network (ECN).

A ECN constitúe un mecanismo eficaz para facer fronte ás infraccións de competencia con efectos no mercado da UE e favorece a aplicación da lexislación comunitaria en materia de defensa da competencia dun modo homoxéneo. A ECN tamén impulsa a converxencia na aplicación das normas nacionais dos Estados membros.

Más información

ec.europa.eu

Otras autoridades de competencia de la ECN

MapaEuropa

 

" "ICN

A International Competition Network está formada pola maioría de países con autoridades de competencia a nivel mundial.

A súa misión é impulsar normas e procedementos adecuados para fomentar a defensa da competencia así como favorecer a cooperación internacional.

Organízase en grupos de traballo dos que forma parte a CNMC

No ano 2016 a CNMC celebrou o ICN Cartel Workshop, onde 57 axencias de competencia, profesionais e organizacións internacionais se reuniron para debater e compartir as mellores prácticas na loita contra os carteis.

Más información

internationalcompetitionnetwork.org

Otros vínculos de interés

Legislación comunitaria de aplicación:

Legislación Nacional en inglés:

ICN templates:

 

Memorándum

 

  • Memorando de entendimiento entre la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato de la República de Italia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del Reino de España (27 de octubre de 2021)

 

  • Memorándum de entendimiento entre el Consejo de la Competencia del Reino de Marruecos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del Reino de España (28 de enero de 2019)