Documentos de traballo en política de competencia e regulación

De acordo co artigo 5.2.h , da Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión Nacional dos Mercados e a competencia, está encomendada a función de promover e realizar traballos de investigación en materia de competencia.

A serie de documentos de traballo en política de competencia e regulación enmárcase na devandita función legal e nace do compromiso adquirido no Plan de actuación 2015 da CNMC, que incorporou como actuación o desenvolvemento destes documentos de traballo (actuación 14.1).

O obxectivo dos documentos de traballo é producir investigación económica nas áreas de competencia e regulación. En ocasións poden inserirse dentro de estudos, informes ou investigacións da CNMC. A finalidade última é contribuír á defensa e á promoción da competencia efectiva e á regulación económica eficiente na economía española.

 

 

Temos encomendada, entre outras, a función de promover e realizar traballos de investigación en materia de competencia.