Promoción de obra europea

A comunicación audiovisual debe reflectir a diversidade cultural e lingüística dos cidadáns. En íntima conexión con este dereito, supervisamos e controlamos o cumprimento de dous tipos de obrigas por parte dos prestadores de servizos de comunicación audiovisual, que teñen como fin o fomento e a promoción da produción e da industria audiovisual europea e española.

Obriga de financiamento anticipado da produción de obras europeas (artigo 5.3 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual).

Os prestadores obrigados han contribuír ao financiamento anticipado da produción europea de determinadas obras audiovisuais co 5% dos ingresos xerados no exercicio anterior, conforme á súa conta de explotación (6% para os prestadores de titularidade pública).

Unha parte desta porcentaxe destínase a películas cinematográficas e, dentro destas, para a produción nalgunha das linguas oficiais en España e para as obras de produtores independentes.

Obriga de emisión anual de obras europeas (artigo 5.2 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual).

Os prestadores televisivos deben reservar a obras europeas o 51% do tempo de emisión anual da súa programación; e o 10% a obras europeas de produtores independentes. O tempo de emisión computarase excluíndo o dedicado a informacións, manifestacións deportivas, xogos, publicidade, servizos de teletexto e televenda.

Pola súa parte, os prestadores de catálogos de programas ou servizos televisivos a petición deben reservar a obras europeas o 30% do catálogo, e desa reserva a metade será nalgunha das linguas oficiais de España.

Latest  resolutions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de promoción de obra europea en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
FOE/DTSA/026/19/ANUAL2018 Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2018, de la obligación de financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y series de animación.
FOE/DTSA/202/14
FOE/DTSA/018/19 FOE/DTSA/018/19/VODAFONE
FOE/DTSA/013/19 FOE/DTSA/013/19/FOX
FOE/DTSA/012/19 FOE/DTSA/012/19/SONY
FOE/DTSA/010/19 FOE/DTSA/010/19
FOE/DTSA/014/19 FOE/DTSA/014/19/THCI
FOE/DTSA/016/19 FOE/DTSA/016/19
FOE/DTSA/011/19 FOE/DTSA/011/19/NBCU
FOE/DTSA/017/19 FOE/DTSA/017/19

Todas las resoluciones de expedientes de promoción obra europea en el ámbito audiovisual