Misión de servizo público-CRTVE

Temos atribuída a obriga de vixiar o cumprimento da misión de servizo público encomendada á Corporación de Radio e Televisión Española (CRTVE), así como que os recursos asignados para iso son adecuados.

Elaboramos un informe anual no que se mostra o nivel de cumprimento da CRTVE. Neste ámbito, podemos adoptar as recomendacións e resolucións que se consideren convenientes para asegurar que CRTVE cumpre coa misión de servizo público.

Ademais, podemos resolver as denuncias presentadas en relación co cumprimento da misión de servizo público.

Últimas resoluciones

Todas las resoluciones de expedientes de misión de servicio público - CRTVE en el ámbito audiovisual