Conflitos

No mercado de comunicación audiovisual, podemos resolver os seguintes conflitos:

  • Os que se susciten entre os axentes intervenientes nos mercados de comunicación audiovisual sobre materias nas que a Comisión teña atribuída competencia.
  • Os que se susciten en relación coa cesión de canles de radio e televisión á que se refire o artigo 31 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual.
  • Os que se susciten en relación co acceso a estadios e recintos deportivos polos prestadores de servizos de comunicación audiovisual radiofónica ao que se refire o artigo 19.4 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual.

Últimas resoluciones

Todas las resoluciones de conflictos en el ámbito audiovisual