Ámbitos especiais

O operador designado para a prestación do Servizo Postal Universal (SPU) deberá realizar a entrega dos envíos no enderezo postal que figure na súa cuberta, e procurará a entrega daqueles envíos postais cuxo enderezo, aínda que sexa incompleto, permita a identificación do destinatario. As entregas practicaranse, polo menos todos os días laborables, de luns a venres, salvo no caso de concorrer circunstancias ou condicións xeográficas especiais. Nese caso, realizarase unha entrega en instalacións apropiadas distintas ao domicilio postal, que previamente deberemos autorizar mediante a definición de zonas de moi baixa densidade de poboación, entre as que non se inclúen zonas rurais.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes de entornos especiales en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/014/23 SOLICITUD DE REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN ENTRENARANJOS
STP/DTSP/020/23 SOLICITUD DE REVISION DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN DE MONTESANO
STP/DTSP/013/23 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LAS CAUDALOSAS
STP/DTSP/019/23 SOLICITUD DE REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URB. LAS PALMERAS
STP/DTSP/010/23 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN MONTAGÓN
STP/DTSP/001/23 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN MOJÓN BLANCO
STP/DTSP/055/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIONES SANTA ANA Y LAS LAGUNAS
STP/DTSP/054/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN SIERRA DE TAJUÑA
STP/DTSP/030/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN EL SOTO
STP/DTSP/031/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION PEÑARRUBIA

Todas as resolucións de expedientes de ámbitos especiais no ámbito postal.