Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Energía
Audiovisual
Energía
Energía
Energía
Energía

INS/DE/064/20 - ELECTRICA DE CABAÑAS S.L. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 24 jul. 2020
Energía

INS/DE/063/20 - ELECTRICA DE CABAÑAS S.L. CUOTAS 2017

Resolución del Consejo | 24 jul. 2020
Energía

INS/DE/062/20 - ELÉCTRICA DE CABAÑAS S.L. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 24 jul. 2020
Energía

INS/DE/315/19 - MADRILEÑA RED DE GAS S.A.U. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 24 jul. 2020
Telecomunicaciones, Audiovisual
Audiovisual
Promoción de Competencia