Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Promoción de Competencia, Unidad de Mercado
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado

UM/071/19 - CENTROS FORMACIÓN EMPLEO CANARIAS 5

Informe del organismo | 18 set. 2019
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Transporte

STP/DTSP/040/19 - ADIF ESTACIONES VIAJEROS EXENCION RE 2017/2177

Resolución del Consejo - Aprobación | 12 set. 2019
Postal
Energía
Energía
Audiovisual

SNC/DTSA/058/19 - CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A.

Acuerdo del Consejo - Incoación | 12 set. 2019
Telecomunicaciones
Audiovisual
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Audiovisual