Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Audiovisual
Audiovisual
Energía
Audiovisual
Audiovisual
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

VS/0376/11 - PANADERIAS PAMPLONA

Resolución del Consejo | 08 maig 2020
Promoción de Competencia, Competencia
Competencia

C/1112/20 - EQUIPAFASA / ACTIVOS SIMPLY

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 maig 2020
Competencia

C/1109/20 - BARCELO / DENEB

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 maig 2020
Audiovisual
Energía
Energía
Telecomunicaciones