Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Telecomunicaciones

OFE/DTSA/009/20 - REVISION PRECIOS MARCO

Resolución del Consejo - Aprobación | 10 jun 2021
Competencia

C/1207/21 - PORTOBELLO CAPITAL FONDO IV FCR / CAIBA

Entrada de la notificación | 09 jun 2021
Competencia

VC/1144/20 - CAIXABANK / BANKIA

Resolución del Consejo - Autorización | 08 jun 2021
Competencia

C/1197/21 - SCS/ HOSPITAL JUAN CARDONA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 jun 2021
Promoción de Competencia
Energía

SNC/DE/069/21 - 24-7 UTILITIES S.L.U.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 07 jun 2021
Competencia

C/1206/21 - TRINITY / CONDOR

Entrada de la notificación | 04 jun 2021