Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1176/21 - CHINA THREE GORGES / WIND ROSE-CEFIRO

Entrada de la notificación | 10 març 2021
Competencia

C/1175/21 - ELBIT SYSTEMS / SPARTON

Entrada de la notificación | 10 març 2021
Energía

SNC/DE/125/19 - STAGIONI ENERGIA RENOVABLES S.L.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 10 març 2021
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado
Competencia

C/1174/21 - ACCIONA MOBILITY / SCUTUM

Entrada de la notificación | 09 març 2021
Competencia

VSNC/007/16 - AGENCIAS DE VIAJES

Resolución del Consejo - Anulación de sanción, Cumplimiento | 09 març 2021
Promoción de Competencia
Competencia

C/1173/21 - RVU / PENGUIN PORTALS

Entrada de la notificación | 08 març 2021
Energía

SNC/DE/137/19 - TESLA MANAGEMENT S.L.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 05 març 2021
Energía

SNC/DE/004/20 - EPRESA ENERGÍA S.A.U.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 05 març 2021
Energía

SNC/DE/014/20 - ENERKIA ENERGIA S.L.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 05 març 2021
Promoción de Competencia
Energía
Energía
Energía