Energia

Defensem la competència efectiva, l’objectivitat i la transparència en el funcionament dels sistemes energètics, en benefici dels consumidors i els agents que operen en aquests sectors.

funcions

Informes i circulars

Emetem circulars i informes sobre la regulació energètica i resolem les consultes reguladores dels agents.

Mercat elèctric

Supervisem el funcionament i el grau de competència en el mercat elèctric, en l’àmbit del mercat a l’engròs (MIBEL) i del mercat al detall, així com l’operació del sistema.

Mercat de gas

Supervisem el funcionament i el grau de competència en el mercat gasista, en l’àmbit del mercat a l’engròs (MIBGAS) i del mercat al detall, així com la gestió tècnica del sistema.

 

Mercat del petroli i biocarburants

Supervisem l’evolució dels preus dels carburants i l’accés a la xarxa logística i també gestionem el sistema de certificació de biocarburants.

Liquidacions i règim econòmic

Gestionem el sistema de liquidacions de gas i electricitat i el règim retributiu específic. Informem sobre la retribució de les activitats regulades i els peatges d’accés. 

Remit

Supervisem la integritat i la transparència dels mercats a l’engròs d’energia.

 

Conflictes, inspeccions i sancions

Inspeccionem les obligacions dels agents que operen en els mercats energètics i tramitem expedients sancionadors pels incompliments. Resolem els conflictes entre els agents.

Consumidors d’energia

Publiquem guies i recomanacions pràctiques sobre el funcionament dels mercats, el comparador d’ofertes d’energia, el simulador de tarifes d’electricitat i els procediments de canvi de subministrador.

Activitat internacional

Vam participar en la creació i el desenvolupament de la regulació de l'mercat europeu de l'energia, a través dels organismes CEER i ACER.

Servicios a su disposición

Sede electrónica

Realice sus trámites desde cualquier lugar

Cambio de comercializador

Supervisamos los cambios de comercializador en los sectores eléctrico y de gas

Comparador de ofertas de energía

Consulta las ofertas de gas natural disponibles para consumidores del grupo 3 (hasta 4 bares de presión) y ofertas de electricidad para consumidores en baja tensión, con y sin discriminación horaria.

Simulador de la factura eléctrica

Simulador de facturas de electricidad de suministros acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y facturas de último recurso para consumidores vulnerables

Síguenos por RSS

Añade nuestro feed de energía a tu servicio favorito.