Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/269/22 AYUDAS PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS DAÑADOS Y POR DAÑOS EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS OCASIONADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL AÑO 2022. GALICIA Exenta UE 2.000.000,00 € XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 02/08/2022
AE/CNMC/268/22 INCENTIVOS REGIONALES. GALICIA ANDALUCIA ASTURIAS CANTABRIA MURCIA COMUNIDAD VALENCIANA ARAGON CASTILLA-LA MANCHA CANARIAS EXTREMADURA CASTILLA-LEON CEUTA MELILLA RIOJA BALEARES. MODIFICACIÓN SA 61391 Exenta UE MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 01/08/2022
AE/CNMC/267/22 IMPULSO DE PROYECTOS INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS - ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 01/08/2022
AE/CNMC/264/22 AYUDAS PARA LOS COSTES DE PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES Y PLAGAS VEGETALES Y AYUDAS PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR ENFERMEDADES ANIMALES O PLAGAS VEGETALES. GALICIA Exenta UE 75.000,00 € XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 01/08/2022
AE/CNMC/263/22 AYUDAS DESTINADAS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE FRUTALES Y ALMENDRO AFECTADAS POR HELADAS ABRIL 2022. CATALUÑA Exenta UE 32.000.000,00 € DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL 01/08/2022
AE/CNMC/262/22 AYUDAS PARA LA REPOSICIÓN DE RESES POR EL SACRIFICIO POR PROGRAMAS SANITARIOS OFICIALES. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.500.000,00 € CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 01/08/2022
AE/CNMC/261/22 SUBVENCIÓN COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS SAPONINAS PARA LUCHA CARACOL MANZANA. CATALUÑA Exenta UE 170.000,00 € DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL 01/08/2022
AE/CNMC/266/22 SUBVENCIONES PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS CULTURALES FINANCIADO POR NEXT GENERATION EU. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 29/07/2022
AE/CNMC/265/22 SUBVENCIONES A SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 29/07/2022
AE/CNMC/260/22 AYUDAS A SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA. MRR. ANDALUCÍA Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 26/07/2022