Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/082/20 AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN- MADRID Exenta UE 100.000,00 € 26/06/2020
AE/CNMC/081/20 AYUDAS CDTI LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN Exenta UE 83.000.000,00 € 23/06/2020
AE/CNMC/080/20 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- PAÍS VASCO Exenta UE 2.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 18/06/2020
AE/CNMC/079/20 AYUDAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO CABINAS ESTERILIZADORAS UVA - STERIONICS UV-C254 DE LA EMPRESA SETGA S.L.U.- GALICIA Exenta UE 134.800,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 16/06/2020
AE/CNMC/078/20 AYUDAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO RÁPIDA Y SENCILLA DETECCIÓN MOLECULAR IN SITU DE SARS-COV-2 SIN REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN MEDIANTE LAMP DE LA EMPRESA APPLIED MASS SPECTROMETRY LABORATORY.- GALICIA Exenta UE 71.200,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 16/06/2020
AE/CNMC/073/20 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS CONTINENTALES Exenta UE 08/06/2020
AE/CNMC/072/20 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS MARINAS - ESPAÑA Exenta UE 08/06/2020
AE/CNMC/071/20 AYUDAS PARA FORTALECER LA PROGRAMACIÓN Y LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN- GALICIA Exenta UE 100.000,00 € XUNTA DE GALICIA - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES 03/06/2020
AE/CNMC/070/20 AYUDAS A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PYMES INNOVADORAS -FONDO CANARIAS FINANCIA 1- Exenta UE 4.600.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS - SODECAN 28/05/2020
AE/CNMC/069/20 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA -EXTENSIÓN- Exenta UE 5.000.000,00 € JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 28/05/2020