Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/148/19 SUBVENCIONES A LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ASTURIAS Exenta UE 16.600.000,00 € SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14/07/2019
AE/CNMC/147/19 AYUDAS AL PROGRAMA DE REFUERZO DE LA CADENA DE VALOR EN EL SECTOR DE LA TROQUELERÍA PARA AUTOMOCIÓN. PAÍS VASCO Exenta UE 1.300.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 14/07/2019
AE/CNMC/146/19 AYUDAS AL PROYECTO PILOTO DE I+D CON VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS PARA 2019. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 300.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/145/19 AYUDA A LAS INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES VINCULADAS AL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL NUEVO VEHÍCULO FORD 2019. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 9.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/144/19 APOYO DE PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 5.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/143/19 APOYO A INVERSIONES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA EJERCICIO 2019 Exenta UE 4.000.500,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/142/19 AYUDAS PARA EL EMPLEO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN FORMA DE SUBVENCIONES SALARIALES 2019. NAVARRA Exenta UE 370.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 09/07/2019
AE/CNMC/141/19 SUBVENCIONES A LAS UNIDADES DE APOYO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2019 NAVARRA Exenta UE 600.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 09/07/2019
AE/CNMC/140/19 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. PAÍS VASCO Exenta UE 1.600.000,00 € GOBIERNO VASCO 04/07/2019
AE/CNMC/138/19 AYUDAS AL FOMENTO DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS EN LA GANADERÍA DE MADRID Exenta UE 100.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 03/07/2019