Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/184/21 SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LA ANUALIDAD 2021. MADRID Exenta UE 1.500.000,00 € AYUNTAMIENTO DE MADRID 03/08/2021
AE/CNMC/183/21 PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS SINGULARES EN MOVILIDAD ELÉCTRICA -PROGRAMA MOVES PROYECTOS SINGULARES II- Exenta UE 150.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 03/08/2021
AE/CNMC/182/21 PROGRAMA DE AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS INNOVADORAS CON POTENCIAL TECNOLÓGICO Y ESCALABLES. MURCIA Exenta UE 2.000.000,00 € CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA 03/08/2021
AE/CNMC/181/21 BASQUE INDUSTRY 4.0 Exenta UE 2.300.000,00 € AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 03/08/2021
AE/CNMC/180/21 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN ALCORAZ PARA ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS PARA LA ESCUELA BASE ARAGONESA DE FUTBOL Exenta UE 3.500.000,00 € DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 02/08/2021
AE/CNMC/177/21 PROGRAMA INDARTU 2021. PAÍS VASCO Exenta UE 12.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 02/08/2021
AE/CNMC/179/21 AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS FOCALIZADOS DE I+D+I -PROGRAMA TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN SOSTENIBLE 2021- Exenta UE 40.000.000,00 € CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 30/07/2021
AE/CNMC/178/21 AYUDAS DESTINADAS A MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN 2021 Exenta UE 141.250.000,00 € CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 30/07/2021
AE/CNMC/176/21 AYUDAS DIRIGIDAS A LA ENTRADA DE INVERSORES PRIVADOS EN EMPRESAS INNOVADORAS DE RECIENTE CREACIÓN. MURCIA Exenta UE 200.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 26/07/2021
AE/CNMC/175/21 ASOCIACIÓN DE EDITORES DE MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 26/07/2021