Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/049/21 AYUDA AD HOC AL INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA- FINANCIACIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 2021- COM. VALENCIANA Exenta UE 38.300.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 03/03/2021
AE/CNMC/053/21 AYUDA AD HOC A LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PALACIO DE LAS ARTES REINA SOFÍA 2021 Exenta UE 18.655.100,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/03/2021
AE/CNMC/052/21 AYUDA AD HOC AL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO -IVAM- 2021 Exenta UE 8.159.700,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/03/2021
AE/CNMC/051/21 AYUDAS AL INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN 2021 Exenta UE 2.803.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/03/2021
AE/CNMC/050/21 AYUDAS AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2021 Exenta UE 6.000.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/03/2021
AE/CNMC/048/21 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A NAVARRA TV - NAVARRA Exenta UE 1.300.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA- DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 01/03/2021
AE/CNMC/047/21 AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES. -PRÓRROGA SA.48314- - COM VALENCIANA Exenta UE 6.000.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 01/03/2021
AE/CNMC/046/21 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D 2021-2023 - NAVARRA Exenta UE 6.000.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 01/03/2021
AE/CNMC/045/21 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE MARÍTIMO DE RESIDENTES EN REGIONES ALEJADAS - BALEARES CANARIAS CEUTA Y MELILLA Exenta UE 126.982.500,00 € MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 19/02/2021
AE/CNMC/044/21 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS MARINAS DE MEJILLÓN - ESPAÑA Exenta UE 20.000,00 € ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 19/02/2021