Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/197/19 AYUDA A FAVOR DE GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE -GTI- 2019. PAÍS VASCO Exenta UE 120.000,00 € GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 16/10/2019
AE/CNMC/198/19 AYUDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO. EUSKADI Exenta UE 1.850.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 14/10/2019
AE/CNMC/194/19 FORMACIÓN DE OCUPADOS EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS GALICIA Exenta UE 2.500.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 14/10/2019
AE/CNMC/196/19 APOYO FINANCIERO A PROYECTOS INDUSTRIALES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. ESPAÑA Exenta UE 135.000.000,00 € MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 09/10/2019
AE/CNMC/195/19 SUBVENCIONES INNOVA 2018. CANTABRIA Exenta UE 3.000.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 08/10/2019
AE/CNMC/191/19 AYUDAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN GALLEGA EN EL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA -HORIZON 2020- Exenta UE 477.500,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 07/10/2019
AE/CNMC/190/19 INDEMNIZACIONES EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Exenta UE 91.000,00 € XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 02/10/2019
AE/CNMC/189/19 FINANCIACIÓN EN INVERSIONES EN INSTALACIONES EQUIPACIÓN E INFRAESTRUCTURAS CON OBJETO DE MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 500.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO - SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE VALENCIA 30/09/2019
AE/CNMC/188/19 AYUDAS A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE -PROGRAMA MOVES PROYECTOS SINGULARES- A NIVEL NACIONAL Exenta UE 15.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 30/09/2019
AE/CNMC/187/19 AYUDA AD HOC A TOKIKOM SL EMPRESA SECTOR AUDIOVISUAL Y TELEVISIÓN. GIPUZKOA Exenta UE 65.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 26/09/2019