Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/077/20 CFT/DTSA/077/20/PORTABILIDAD PREMIUM VOICE vs DIALOGA
CFT/DTSA/071/20 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de AXENT INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. en el conflicto de acceso al servicio marco presentado contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
CFT/DTSA/166/19 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de interconexión planteado por DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. frente a XFERA MÓVILES S.A.
CFT/DTSA/955/14
CFT/DTSA/010/19 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras presentado por VIRSON COMUNICACIONES, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE FORTUNA.
CFT/DTSA/134/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto de acceso a infraestructuras marco suscitado entre LYNTIA NETWORKS, S.A.U. y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CFT/DTSA/024/19 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por NOVATIO COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
CFT/DTSA/012/20 Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo al conflicto presentado por SINEASEN, S.L. contra ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U.
CFT/DTSA/097/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID.
CFT/DTSA/069/19 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A.U. frente al AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions