Comitè de la Directiva Postal (Postal Directive Committee)

En la regulació del sector postal, la Comissió Europea està assistida per un comitè format per les autoritats nacionals reguladores de la UE.

El 2015 vam participar en dues ocasions en aquest comitè, en reunions que van versar fonamentalment sobre la consulta pública que va llançar la Comissió sobre el lliurament transfronterer dels paquets del comerç electrònic a la UE, en el marc de l’estratègia de Mercat Únic Digital (DSM, de l’anglès Digital Single Market), i sobre l’informe sobre l’aplicació de la directiva postal.

A la reunió del desembre vam presentar l’informe sobre l’aplicació de la directiva postal, un estudi economètric sobre el lliurament transfronterer de paquets derivats del comerç electrònic (tots dos es van publicar posteriorment) i una sèrie d’iniciatives en el sector postal en el marc del DSM: acords voluntaris entre operadors com el programa Interconnect, projectes d’estandardització, una plataforma web per suplir el dèficit d’informació dels petits comerciants en línia i altres mesures per millorar la transparència de la informació en preus.

Les prioritats de la Comissió Europea en el sector postal en els propers mesos passen per l’aprovació del reglament sobre les trameses de paqueteria transfronterera a la UE i la posada en marxa de les mesures de transparència de preus que s’espera que facilitin el desenvolupament del Mercat Únic Digital. Les mesures de transparència esmentades exigeixen la implicació de les autoritats reguladores nacionals. En general, l’atenció se centrarà en el segment de la paqueteria, sens perjudici de la vigilància de la competència en el sector cartes, i el control de les ajudes públiques als operadors designats per prestar el SPU.

Enllaços d’interès

  1. DG GROWTH
  2. Nuevas reglas sobre comercio electrónico para extraer el máximo beneficio del mercado único / New e-commerce rules to help reap full benefit of Single Market
  3. BEREC (Foro de Reguladores Europeos de Telecomunicaciones) Y ERGP (Foro de Reguladores Europeos del Sector Postal) adoptan una opinión conjunta sobre la transparencia de precios y la supervisión regulatoria de los servicios de paquetería transfronteriza / BEREC and ERGP adopt a joint opinion on price transparency and regulatory oversight of cross-border parcel delivery

  4. Informe sobre la aplicación de la Directiva Postal Europea / Report on the application of the Postal Services Directive adopted
  5. Compras por internet... Consulta pública sobre los servicios de paquetería transfronteriza / Internet shopping... Public consultation on cross-border parcel delivery
  6. Investigación de la Comisión Europea sobre el caso de ayudas otorgadas por el Estado Español a Correos en el período 2004-2010
  7. The European Regulators Group for Postal Services