Kanonen ikuskapena

Trenbideen kanonek indarreko legeek ezarritakoa betetzea zaintzen dugu. Hala, ADIFek eta Abiadura Handiko ADIFek kanonen inguruko proposamen bat aurkeztu behar digute, trenbide-enpresei kontsultatu behar zaie, eta MLBNren aurretiazko txostena behar da. Beharrezko konprobazioak egiteko, auditoriak enkargatu eta egin diezazkiekegu azpiegituren kudeatzaileei, zerbitzu horien emateari lotutako kostuak ezagutzeko.

Gainera, araudi komunitarioak trenbide-zerbitzuari zuzenean egotz dakizkiokeen kostu-ereduak aztertzeko funtzioa ematen digu.

Azkenik, FOM/189/2015 Aginduan aurreikusitako trenbide-kanonen sisteman pizgarriak aplikatzeari dagokionez, horien aplikazioaren ondoriozko edozein gatazka konpontzeaz gainera, sistemaren oinarrizko parametroen inguruan ebazten dugu, azpiegituren kudeatzaileen eta trenbide-enpresen artean akordiorik ez badago. Pizgarrien sistemaren jarraipenerako batzordean ordezkari bat ere badugu, gainera.

Azken ebazpenak

Trenbide-kanonen ikuskatzeko espedienteen ebazpen guztiak