Txostenak

Arau proiektuen inguruko txostenetan Kontseiluari igortzen zaizkion proposamenak koordinatzen ditugu.

Arau berriak edo arau aldaketak proposatzen dituzten herri administrazioei aholkularitza eskaintzeko lan hori sistematikoki egiten da lehiaren eta erregulazio ekonomiko eraginkorraren sustapenaren ikuspegitik. Aholkularitza-funtzioan egindako ekintzak izaten dira, alegia, arau proiektuen txostenen kategorizazioarekin, ekintza arautzaileen edo txostenen ingurukoak, zehatz-mehatz arautzaileak ez diren jarduerei buruzkoak (adibidez, kontratazio publikoko orrien inguruko txosten bat), edo, ofizioz, proposamen kategoriako posizio-txostenak.

Atal horretan sartzen dira Sail honek arauak proposatzen dituen organo baten eskariz koordinatutako ekintzak, bai arau proiektuen txostenen kategorizazioarekin, ekintza arautzaileak izateagatik, bai txostenen kategorizazioarekin, azterketaren xede diren ekintzak izateagatik eta ez arautzaileak zehatz-mehatz (adibidez, kontratazio publikoko orrien inguruko txosten bat). Horiekin batera, MLBNren Kontseiluak onartutako ekintza edo proposamenak ere sartzen dira, horren independentzia dela-eta, Administrazioari eta iritzi publikoari helarazi beharrekoak, lehia eta erregulazio ekonomiko eraginkorrari dagokienez.

 

Arauei buruzko azken txostena

Arauei buruzko azken 10 txostenak