Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Energía
Promoción de Competencia
Energía
Energía
Energía
Energía
Postal

SNC/DTSP/020/20 - CALIDAD SPU SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A

Resolución del Consejo - Multa | 29 Xul 2020
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía