Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Energía
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/121/18 - DISCRIMINACIÓN NEBA COBRE Y FIBRA

Resolución del Consejo - Multa | 22 Out 2019
Audiovisual

SNC/DTSA/065/19 - SNC/DTSA/065/19/RTVE

Resolución del Consejo - Multa | 22 Out 2019
Transporte
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

S/0025/19 - GESTION DE ARCHIVOS

Acuerdo - Incoación | 14 Out 2019
Energía

SNC/DE/067/19 - SOMISAL S.A

Resolución del Consejo - Multa | 10 Out 2019
Telecomunicaciones
Audiovisual
Telecomunicaciones

OFE/DTSA/009/18 - INTERFACES GBE MONOFIBRA EN NEBA Y NEBA LOCAL

Resolución del Consejo - Aprobación | 10 Out 2019
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía