Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1154/20 - CARREFOUR / SUPERSOL

Entrada de la notificación | 18 Dec 2020
Energía
Energía
Energía
Audiovisual
Energía
Energía
Energía

INS/DE/226/20 - BERRUEZA S.A. LIQUIDACIONES 2016 2017 Y 2018

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020
Energía
Energía

INS/DE/225/20 - BERRUEZA S.A. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020
Energía

INS/DE/224/20 - BERRUEZA S.A. CUOTAS 2017

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020
Energía
Energía

INS/DE/223/20 - BERRUEZA S.A. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020
Energía
Energía

INS/DE/215/20 - ELECTRA ALTO MIÑO S.A. CUOTA 2018

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020
Energía

INS/DE/214/20 - ELECTRA ALTO MIÑO S.A. CUOTA 2017

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020