Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Energía
Competencia

S/0632/18 - FUTUVER CONSULTING

Resolución del Consejo - Archivo | 28 Mai 2020
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

INS/DE/312/19 - ELECTRA ALVARO BENITO S.L. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 28 Mai 2020
Energía

INS/DE/311/19 - ELECTRA ALVARO BENITO S.L. CUOTAS 2017

Resolución del Consejo | 28 Mai 2020
Energía

INS/DE/310/19 - ELECTRA ALVARO BENITO S.L. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 28 Mai 2020
Energía

INS/DE/309/19 - ELECTRA ALVARO BENITO S.L. CUOTAS 2015

Resolución del Consejo | 28 Mai 2020
Audiovisual
Audiovisual
Telecomunicaciones
Audiovisual

SNC/DTSA/119/19 - SNC/DTSA/119/19/MEDIASET

Resolución del Consejo - Archivo | 28 Mai 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/053/19 - REMUNERACIÓN 902 OPERA

Resolución del Consejo - Archivo | 28 Mai 2020