Enerxía

Defendemos a competencia efectiva, a obxectividade e a transparencia no funcionamento dos sistemas enerxéticos, en beneficio dos consumidores e axentes que operan nestes sectores.

Funcións

Informes e circulares

Emitimos circulares e informes sobre a regulación enerxética e resolvemos as consultas regulatorias dos axentes.

Mercado eléctrico

Supervisamos o funcionamento e o grao de competencia no mercado eléctrico, no ámbito do mercado por xunto (MIBEL) e do mercado polo miúdo, así como a operación do sistema.

Mercado de gas

Supervisamos o funcionamento e o grao de competencia no mercado gasista, no ámbito do mercado por xunto (MIBGAS) e do mercado polo miúdo, así como a xestión técnica do sistema.

 

Mercado do petróleo e biocarburantes

Supervisamos a evolución dos prezos dos carburantes, o acceso á rede loxística e tamén xestionamos o sistema de certificación de biocarburantes.

Liquidacións e réxime económico

Xestionamos o sistema de liquidacións de gas e electricidade e o réxime retributivo específico. Informamos sobre a retribución das actividades reguladas e as peaxes de acceso.

REMIT

Supervisamos a integridade e transparencia dos mercados por xunto de enerxía.

 

Conflitos, inspeccións e sancións

Inspeccionamos as obrigas dos axentes que operan nos mercados enerxéticos e tramitamos expedientes sancionadores polos incumprimentos. Resolvemos os conflitos entre axentes.

Consumidores de enerxía

Publicamos guías e recomendacións prácticas sobre o funcionamento dos mercados, o comparador de ofertas de enerxía, o simulador de tarifas de electricidade e os procedementos de cambio de subministrador.

Actividade internacional

Participamos na creación e no desenvolvemento da regulación do mercado europeo da enerxía, a través dos organismos CEER e ACER.

Servicios a su disposición

Sede electrónica

Realice sus trámites desde cualquier lugar

Cambio de comercializador

Supervisamos los cambios de comercializador en los sectores eléctrico y de gas

Comparador de ofertas de energía

Consulta las ofertas de gas natural disponibles para consumidores del grupo 3 (hasta 4 bares de presión) y ofertas de electricidad para consumidores en baja tensión, con y sin discriminación horaria.

Simulador de la factura eléctrica

Simulador de facturas de electricidad de suministros acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y facturas de último recurso para consumidores vulnerables

Síguenos por RSS

Añade nuestro feed de energía a tu servicio favorito.