Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/211/19 AYUDAS PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CALIDAD PARA EL PERÍODO 2018-2020. BALEARES Exenta UE 500.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 17/11/2019
AE/CNMC/210/19 AYUDAS PARA LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA VEGETAL PARA EL ASESORAMIENTO AGRARIO CON FINALIDADES DE DEFENSA VEGETAL PARA EL AÑO 2020. BALEARES Exenta UE 250.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 17/11/2019
AE/CNMC/209/19 AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TORNADO OCURRIDO EN MENORCA DÍA 28/10/2018 A LOS TITULARES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS. BALEARES Exenta UE 200.000,00 € CONSEJO INSULAR DE MENORCA 14/11/2019
AE/CNMC/206/19 AYUDA A NISSAN MOTOR IBÉRICA SA. PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE PINTURA- CATALUNYA Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 06/11/2019
AE/CNMC/205/19 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN MAS MIRÓ Exenta UE 105.000,00 € SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 04/11/2019
AE/CNMC/204/19 AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES. CATALUÑA Exenta UE 3.500.000,00 € AGÉNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 04/11/2019
AE/CNMC/203/19 AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO- GALICIA Exenta UE 1.500.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 27/10/2019
AE/CNMC/197/19 AYUDA A FAVOR DE GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE -GTI- 2019. PAÍS VASCO Exenta UE 120.000,00 € GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 16/10/2019
AE/CNMC/201/19 AYUDAS A I+D+I RETOS COLABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020 Exenta UE 120.000.000,00 € AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 15/10/2019
AE/CNMC/198/19 AYUDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO. EUSKADI Exenta UE 1.850.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 14/10/2019