Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/269/22 AYUDAS PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS DAÑADOS Y POR DAÑOS EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS OCASIONADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL AÑO 2022. GALICIA Exenta UE 2.000.000,00 € XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 02/08/2022
AE/CNMC/268/22 INCENTIVOS REGIONALES. GALICIA ANDALUCIA ASTURIAS CANTABRIA MURCIA COMUNIDAD VALENCIANA ARAGON CASTILLA-LA MANCHA CANARIAS EXTREMADURA CASTILLA-LEON CEUTA MELILLA RIOJA BALEARES. MODIFICACIÓN SA 61391 Exenta UE MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 01/08/2022
AE/CNMC/267/22 IMPULSO DE PROYECTOS INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS - ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 01/08/2022
AE/CNMC/264/22 AYUDAS PARA LOS COSTES DE PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES Y PLAGAS VEGETALES Y AYUDAS PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR ENFERMEDADES ANIMALES O PLAGAS VEGETALES. GALICIA Exenta UE 75.000,00 € XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 01/08/2022
AE/CNMC/263/22 AYUDAS DESTINADAS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE FRUTALES Y ALMENDRO AFECTADAS POR HELADAS ABRIL 2022. CATALUÑA Exenta UE 32.000.000,00 € DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL 01/08/2022
AE/CNMC/262/22 AYUDAS PARA LA REPOSICIÓN DE RESES POR EL SACRIFICIO POR PROGRAMAS SANITARIOS OFICIALES. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.500.000,00 € CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 01/08/2022
AE/CNMC/261/22 SUBVENCIÓN COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS SAPONINAS PARA LUCHA CARACOL MANZANA. CATALUÑA Exenta UE 170.000,00 € DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL 01/08/2022
AE/CNMC/266/22 SUBVENCIONES PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS CULTURALES FINANCIADO POR NEXT GENERATION EU. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 29/07/2022
AE/CNMC/265/22 SUBVENCIONES A SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 29/07/2022
AE/CNMC/260/22 AYUDAS A SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA. MRR. ANDALUCÍA Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 26/07/2022