Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/148/20 AYUDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO - LANHITZ 2020 - PAÍS VASCO Exenta UE 2.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 14/09/2020
AE/CNMC/147/20 SUBVENCION A LOS EXPLOTADORES/AS DE EMBARCACIONES DE PESCA DE LA COFRADIA DE PESCADORES DE SAN PEDRO DEL PINATAR POR LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR PARALIZACION TEMPORAL CONSECUENCIA DE LA DANA DE SEPTIEMBRE DE 2019 - MURCIA Exenta UE 400.000,00 € REGION DE MURCIA 10/09/2020
AE/CNMC/146/20 AYUDAS PARA PROYECTOS CONSISTENTES EN LA INSTALACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS- GALICIA Exenta UE 4.500.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 26/08/2020
AE/CNMC/141/20 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA RAZA FRISONA EN LAS ISLAS BALEARES AÑO 2020 Exenta UE 15.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 24/08/2020
AE/CNMC/145/20 AYUDAS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CON EL FIN DE PROMOVER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. GALICIA Exenta UE 2.095.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 21/08/2020
AE/CNMC/144/20 AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL - CANARIAS Exenta UE 5.300.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 21/08/2020
AE/CNMC/143/20 AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO INAEM 2020 Exenta UE 8.033.600,00 € INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 20/08/2020
AE/CNMC/142/20 AYUDAS A LA MÚSICA LA LÍRICA Y LA DANZA INAEM 2020 Exenta UE 6.203.500,00 € INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 20/08/2020
AE/CNMC/140/20 AYUDAS AL PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2020 -SECTOR AGRÍCOLA- - PAÍS VASCO Exenta UE 28.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 18/08/2020
AE/CNMC/139/20 SUBVENCIÓN AL ÓRGANO GESTOR DE LA DENOMINACIÓN DE CALIDAD ACEITUNAS DE CAMPO REAL PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS. MADRID Exenta UE 58.500,00 € COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 13/08/2020