Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/082/20 AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN- MADRID Exenta UE 100.000,00 € 26/06/2020
AE/CNMC/081/20 AYUDAS CDTI LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN Exenta UE 83.000.000,00 € 23/06/2020
AE/CNMC/080/20 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- PAÍS VASCO Exenta UE 2.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 18/06/2020
AE/CNMC/079/20 AYUDAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO CABINAS ESTERILIZADORAS UVA - STERIONICS UV-C254 DE LA EMPRESA SETGA S.L.U.- GALICIA Exenta UE 134.800,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 16/06/2020
AE/CNMC/078/20 AYUDAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO RÁPIDA Y SENCILLA DETECCIÓN MOLECULAR IN SITU DE SARS-COV-2 SIN REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN MEDIANTE LAMP DE LA EMPRESA APPLIED MASS SPECTROMETRY LABORATORY.- GALICIA Exenta UE 71.200,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 16/06/2020
AE/CNMC/073/20 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS CONTINENTALES Exenta UE 08/06/2020
AE/CNMC/072/20 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS MARINAS - ESPAÑA Exenta UE 08/06/2020
AE/CNMC/071/20 AYUDAS PARA FORTALECER LA PROGRAMACIÓN Y LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN- GALICIA Exenta UE 100.000,00 € XUNTA DE GALICIA - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES 03/06/2020
AE/CNMC/070/20 AYUDAS A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PYMES INNOVADORAS -FONDO CANARIAS FINANCIA 1- Exenta UE 4.600.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS - SODECAN 28/05/2020
AE/CNMC/069/20 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA -EXTENSIÓN- Exenta UE 5.000.000,00 € JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 28/05/2020